Deň arteterapie – 8. marec 2019

Deň arteterapie – 8. marec 2019

Deň arteterapie bol vyhlásený Asociáciou slovenských arteterapeutov na konferencii Svetlo a tieň – arteterapia v procese socializácie (2017), ktorá sa konala na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výber termínu pre Deň arteterapie nie je náhodný, ale spája sa s druhým výročím vzniku Asociácie slovenských arteterapeutov, nakoľko hlavná myšlienka a cieľ Dňa arteterapie priamo korešponduje so stanovami asociácie. Deň arteterapie pomáha k rozvoju arteterapie na Slovensku a jeho cieľom je: zažiť arteterapeutický proces a jeho využitie v praxi; nadobudnúť nové poznatky v oblasti arteterapie; združiť odborníkov v oblasti arteterapie; nadviazať vzájomnú spoluprácu s organizáciami, ktorých predmetom činnosti je arteterapia; prispieť k informovanosti občanov, odborných inštitúcií a širokej verejnosti z oblasti arteterapie.


Komentáre nie sú povolené.