Browsed by
Autor: admin

Kurz Arteterapie a artefiletiky

Kurz Arteterapie a artefiletiky

„Ó, jak blažený by byli lidé, kdyby chápali, že všechno, co by je mohlo učinit blaženými, je v nich, a kdyby toho uměli využívat k dosažení svých cílů, totiž, aby každý chtěl, mohl a uměl být svůj a radovat se z toho, co máme“. J.A.Komenský Skúsený lektor RNDr. Roman Vančura nás previedol technikami artefiletiky a arteterapie, vysvetlil rozdiely a zoznámil nás so štruktúrou artefiletickej hodiny. Poskytol nám námety na prácu s rôznymi technikami v skupine. Tvorenie je ako cesta, ktorá nás vedie do nášho vnútorného sveta, kde…

Čítať viac Čítať viac

Ako prebiehal deň arteterapie 2019

Ako prebiehal deň arteterapie 2019

Deň arteterapie v Trnave V Ateliéri „Som Doma“ sme mali „Improvizáciu v pohybe“. Stali sme sa predmetmi, situáciami, emóciami, hýbali sme nimi a oni sa hýbali v nás. Tvorili sme, stvárňovali, kreslili, modelovali a  o tom všetkom sme diskutovali, interpretovali a pozerali sa na diela v rôznych svetlách, farbách, uhloch. Noví ľudia a informácie, skvelá atmosféra, vášeň aj pokoj, to všetko sme zažili. Ďakujeme tým, ktorí boli s nami, zdieľali seba a vnímali zdieľanie iných. Deň arteterapie v Banskej Bystrici Katedra…

Čítať viac Čítať viac

Akreditovaný kurz Arteterapie a Artifiletiky 14.-15.6.2019 v Trnave

Akreditovaný kurz Arteterapie a Artifiletiky 14.-15.6.2019 v Trnave

Pozývame Vás na akretitovaný kurz arteterapie a Artifiletiky, ktorý sa uskutoční v termíne od 14.-15.6.2019 v Trnave v Ateléri „SOM DOMA“. Cieľom kurzu je zoznámiť sa s technikami artefiletiky a arteterapie, ponúknuť námety k práci s jednotlivci i skupinami, na vlastnej skúsenosti získať a rozvíjať schopnosti v oblasti artefiletiky a arteterapie pri práci s deťmi i s dospelými, vrátane prevencie tzv. syndrómu vyhorenia.

Deň arteterapie – 8. marec 2019

Deň arteterapie – 8. marec 2019

Deň arteterapie bol vyhlásený Asociáciou slovenských arteterapeutov na konferencii Svetlo a tieň – arteterapia v procese socializácie (2017), ktorá sa konala na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výber termínu pre Deň arteterapie nie je náhodný, ale spája sa s druhým výročím vzniku Asociácie slovenských arteterapeutov, nakoľko hlavná myšlienka a cieľ Dňa arteterapie priamo korešponduje so stanovami asociácie. Deň arteterapie pomáha k rozvoju arteterapie na Slovensku a jeho cieľom je: zažiť arteterapeutický proces a jeho využitie…

Čítať viac Čítať viac

Arteterapeutický projekt podporený z grantového programu Nadácie VÚB pre Nádej s podtitulom Umenie lieči a Dotyk lieči 2018

Arteterapeutický projekt podporený z grantového programu Nadácie VÚB pre Nádej s podtitulom Umenie lieči a Dotyk lieči 2018

Názov projektu: Umenie liečiť umením alebo umenie byť človekom  Cieľová skupina: odsúdení s mentálnym postihnutím, duševným ochorením, poruchou osobnosti,  s problémami s adaptáciou na podmienky výkonu trestu alebo inými závažnými psychickými problémami vyžadujúcimi špecializované zaobchádzanie vo výkone trestu odňatia slobody. Obsahová náplň projektu: arteterapia s odsúdenými je realizovaná prostredníctvom jedinečného arteterapeutického zošita (prispôsobeného pre prácu s výrazne narušeným odsúdeným), zjednodušene Arte zošita, vytvoreného Mgr. Petrom Trepáčom.  Arte zošit je výhradne zameraný na tematickú kresbu. Obsahuje šestnásť tém, čo prestavuje aj…

Čítať viac Čítať viac

Seminár Umenie liečiť umením

Seminár Umenie liečiť umením

prihláška na odborný seminár (160 kB) Pozvánka na stiahnutie: POZVÁNKA A PROGRAM (426 kB)   odborný arteterapeutický seminár a zážitkové workshopy UMENIE  LIEČIŤ  UMENÍM garantka: prof. PaedDr. Jaroslava Šicková – Fabrici, akad. soch., PhD.

8.3.2018 Deň arteterapie – idea spájajúca arteterapeutov na Slovensku

8.3.2018 Deň arteterapie – idea spájajúca arteterapeutov na Slovensku

Deň arteterapie – idea spájajúca arteterapeutov na Slovensku Deň arteterapie bol vyhlásený Asociáciou slovenských arteterapeutov na konferencii Svetlo a tieň – arteterapia v procese socializácie dňa 9.12.2017, ktorá sa konala na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výber termínu pre tohoročný Deň arteterapie nebol náhodný, ale spája sa s prvým výročím vzniku Asociácie slovenských arteterapeutov, nakoľko hlavná myšlienka, resp. cieľ Dňa arteterapie priamo korešponduje so stanovami asociácie. Deň arteterapie má napomôcť k rozvoju arteterapie na Slovensku, ktorého cieľom…

Čítať viac Čítať viac

Konferencia predstavujúca súčasnú slovenskú arteterapiu

Konferencia predstavujúca súčasnú slovenskú arteterapiu

Názov konferencie: Svetlo a tieň – arteterapia v procese socializácie prihláška na konferenciu.pdf (177 kB) prihláška na konferenciu.doc (169 kB) Cieľová skupina:  arteterapeuti, umelci, sociálni pracovníci, pedagógovia, psychológia, ale aj príslušníci iných pomáhajúcich profesií. Ciele konferencie: vytvorenie priestoru pre odbornú diskusiu a výmenu praktických skúsenosti z oblasti arteterapie, definovanie vzdelávacích štandardov a kompetencií arteterapeutov a arteterapeutiek pri práci s deťmi a mládežou, dospelými a seniormi, posilnenie pozície arteterapie na Slovensku. Termín poslania záväznej prihlášky: 30. 11. 2017 Základný účastnícky poplatok: 35 €…

Čítať viac Čítať viac

Tvorba grafickej prózy – víkendový kurz kresby komiksu.

Tvorba grafickej prózy – víkendový kurz kresby komiksu.

Názov kurzu: Základný kurz tvorby komiksu Cieľová skupina: výtvarníci, ale aj priaznivci ilustrácii a komiksovej tvorby.  Obsahová náplň kurzu: účastník sa naučí navrhnúť a vytvoriť komiksovú postavu s jej vlastnými črtami a emóciami. Počas kurzu sa absolvent oboznámi aj s tvorbou komiksového scenára.  Cena kurzu: 135,- EUR (poplatok sa hradí vopred). V cene kurzu  je započítaná strava a ubytovanie v priebehu celého víkendového pobytu  plus materiál. Termín kurzu: 20.10. –  22.10.2017. Čas: od piatka 18:00 do nedele 13:00. Miesto konania: Penzión Klopačka, Špania Dolina, okr. Banská Bystrica Prihlásiť sa môžete…

Čítať viac Čítať viac