ARTE LISTY

ARTE LISTY

Asociácia slovenských arteterapeutov vydáva nový časopis pre odborníkov a odborníčky z oblasti pomáhajúcich profesií, arterapeutov a arteterapeutky. Úlohou novovzniknutého časopisu Arte listy je byť súčasťou slovenskej arteterapie, mapovať ju a zároveň vytvárať priaznivé prostredie pre jej rozvoj. Arte listy nie sú ničím iným ako periodikom prinášajúcim témy pre profesionálnych arteterapeutov a ateteapeutky, ale i nadšencov túžiacich po nadobudnutí umenia vedieť využiť vedomosti a zručnosti v uzdravovacom procese arteterapie. Časopis sa vydáva ako štvrťročné periodikum.

Šéfredaktor: Mgr. Peter Trepáč

Redakčná rada: Mgr. Lucia Golisová, PhD. • PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. • Mgr. Eva Ďurišová • Mgr. Veronika Klára Endrychová

Cena: 5,- eur
Časopis je možné objednať v redakcii Arte listov: artelisty@gmail.com

Číslo: 1, vydané v máji 2020

Obsahuje zaujímavý odborný článok od Pavla Janoška o skupinovej terapii, rozhovory s terapuetkou Dr. Zuzanou Ťulák Krčmárikovou, predsedníčkou ASA, praktické návody na arteterapeutické cvičenie pre väzňov, nakresli si mozog od šéfredaktora Mgr. Petra Trepáča a informácie o arteterapii na Pedagogickej fakulte UMB od Dr. Kataríny Kurčíkovej.

Číslo 2, vydané v októbri 2020

Obsahuje rozhovor so zakladateľkou arteterapie ako vednej disciplíny prof. Jaroslavou Šickovou-Fabrici, zaujímavú štúdiu Andrey Orosovej o arteterapii u pacientov so schozofréniou. Arteterapeutický projekt o umení byť človekom za bránami väzenia, tím Facilitas z Košíc prezentuje minuloročné podujatie Arteterapeutické dni východu.