Dokumenty

Dokumenty

Členstvo
 
Podrobné informácie o členstve nájdete tu
 
Prihlášky posielajte na adresu: clenstvo.asa@gmail.com
 
Výkonný výbor ASA  zasadá ohľadne schvaľovania o prijatí/neprijatí za člena ASA každé 3 mesiace a po procese schvaľovania zašle vyrozumenie novým členom o prijatí resp. neprijatí do 1 mesiaca odo dňa zasadania. Oznámenie o prijatí dostane nový člen mailom a osvedčenia budú odovzdané osobne na valnom zhromaždení.
 

Prihláška za člena, členku ASA.pdf (92 kB)
Prihláška za sympatizanta, sympatizantku ASA.pdf (36 kB)

 

Ochrana osobných údajov:

Zásady osobných údajov nájdete v nasledujúcom dokumente:

GDPR.pdf