Dokumenty

Dokumenty

Prihlášky posielajte na adresu: clenstvo.asa@gmail.com
 
Výkonný výbor ASA  zasadá ohľadne schvaľovania o prijatí/neprijatí za člena ASA každé 3 mesiace a po procese schvaľovania zašle vyrozumenie novým členom o prijatí resp. neprijatí do 1 mesiaca odo dňa zasadania. Oznámenie o prijatí dostane nový člen mailom a osvedčenia budú odovzdané osobne na valnom zhromaždení.
 

Prihláška za člena, členku ASA.pdf (92 kB)
Prihláška za člena, členku ASA.doc (36 kB)
Členský príspevok je vo výške 20€.
Číslo účtu (Fio banka): 2501228264/8330
IBAN: SK3083300000002501228264

 

Ochrana osobných údajov:

Zásady osobných údajov nájdete v nasledujúcom dokumente:

GDPR.pdf