Artecentrá

Artecentrá

Zoznam Artecentier na Slovensku:

 
 
1. Artecentrum Zvolen
 
J. Gagarina 2427/97, Zvolen
Arteterapeutka a lektorka: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
 
Venuje sa skupinovej a individuálnej arteterapii.
Kontakt: tel. 0907 129 396
 

2. Arteterapeutické centrum Mariah pre deti s autizmom

Levočská 97, Prešov
Arteterapeutka a lektora: Anka Košičanová
 
Venuje sa individuálnej a skupinovej terapie pre deti a dospelých s autizmom.
 
Kontakt: 0911160879     FB: autisticke centrum Mariah
 

3. Ateliér v Náruči – Betánia v Kalinove

Hrabovo 771, Kalinovo
Arteterapeutka a lektora: Mirka Lacová
 
Venuje sa individuálnej a skupinovej arteterapii. V ateliéri sa prepájajú svety rôznych generácií, a komunít.
Kontakt: 0911 339 786
 

4. Galéria AlternA brut – Centrum kreatívneho rastu

Jókaiho 1, Lučenec
Arteterapeut dobrovolník: Mirka Lacová
 
Venuje sa sa tvorbe individuálneho a komunitného umenia.
Kontakt: 0911 339 786
 
 
 
5. CENTRUM DUŠEVNÉHO ZDRAVIA –  FACILITAS n.o.
 
Spišské námestie č. 4, Košice                                                               
 
Arteterapeutka a lektorka: PhDr. Monika Piliarová

Venuje sa individuálnej, rodinnej a skupinovej arteterapii pre deti, mládež a dospelých. Zameriava sa na podporu ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením. Organizuje vzdelávacie aktivity v arteterapii pre školy, odborníkov zariadení sociálnych služieb ako aj študentov v rámci zvyšovania kvality vzdelávania prostredníctvom arteterapie.   

Kontakt: www.facilitas.sk     tel.: 0907 933 214

6. Ateliér výtvarného umenia a tvorby

Trhová 32, Bratislava
Arteterapeutka a lektora: Mgr.art. Katarína Vargová,

Venuje sa individuálnej a skupinovej arteterapii s dospelými, rodinnej a partnerskej arteterapii a práci s deťmi.

Kontakt: www.katarinavargova.sk          tel.: 0903 216 372
 
 
 
7. Ateliér ZLATÁ IPKA
 
Slovenská 40, Prešov
Arteterapeutka a lektora: PaedDr. Ivana Pančáková
 
Venuje sa individuálnej a skupinovej (párovej, rodinnej) terapii s dospelými i deťmi. Vedie odborné kurzy a semináre.
 
Kontakt FB: atelier ZLATA IPKA               tel: 0903 172 519

 

 
8. Sasha art-therapy
SZC Hippokrates,s.r.o.,
Prievozská 4/a, ABC II, Bratislava

Arteterapeutka: Sasha Točík Berkyová
Certifikovaná arteterapeutka, Art Therapy Life koučka, fotografka a marketingová riaditeľka Súkromného zdravotníckeho centra Hippokrates v Bratislave, kde sa špecializuje na individuálnu terapiu a poradenstvo. Najčastejšie sa venuje klientom s neurologicko-psychiatrickými ochoreniami.
 
Kontakt:
 
 
 
9. Ateliér CAT COACHING
Gagarinova 1, Senec
Ventúrska 3, Bratislava

Arteterapeutka, koučka a lektorka: Ing. Dagmar Polievková, PCIC

Komplexná podpora a starostlivosť o dospelého klienta v procese ťažkých životných zmien (zmena alebo strata zamestnania, kariéra po 40+, strata partnera, ukončenie vzťahu, konflikty a emócie na pracovisku). Arteterapia, koučing, ARTEkoučing(koučing s prvkami arteterapie), odborné poradenstvo a následné tréningy podporujúce sebaúctu, osobný rast a sebadôveru.

Poznámka: Ľudia sa ma často pýtajú, čo znamená CAT coaching. Má dva významy: Prvý znamená komplexnosť, teda to, že viem kontinuálne ponúknuť klientovi práve to, čo potrebuje: Consulting, Artetherapy, Training a Coaching. Druhý význam skutočne predstavuje mačku CAT, pre mňa symbol a patrón slobody, sebaprijatia a stíšenia.

Kontakt: www.catcoaching.sk , dpolievkova.artecoaching@gmail.com 

tel.: 0948 781 871

10. Ateliér VO VILE

Likavka 65 (pri Ružomberku)
Kontakt: regy.loviskova@gmail.com a 0948 327 345

www.atelier-vo-vile.skhttps://www.facebook.com/ateliervovile

Arteterapeutka a lektorka: Regina Lovišková
V ateliéri sa zameriavam na zážitkové relaxačné maľovanie a arteterapiu (individuálnu aj skupinovú). Spolupracujem s rôznymi inštitúciami v regióne, kde arteterapia prispieva k liečbe a mentálnej pohode klienta.