Artecentrá

Artecentrá

Zoznam Artecentier na Slovensku:

Ateliér „SOM DOMA“
Štefánikova 5, Trnava
Arteterapeutka a lektorka: Mgr. Andrea Geseová
Venuje sa skupinovej a individuálnej, rodinnej a partnerskej arteterapii a práci s dospievajúcimi.
Kontakt FB: arteterapia a canisterapia,  tel. 0910 970580