Artecentrá

Artecentrá

Zoznam Artecentier na Slovensku:

 

1. Ateliér „SOM DOMA“
 
Štefánikova 5, Trnava
Arteterapeutka a lektorka: Mgr. Andrea Geseová
Venuje sa skupinovej a individuálnej, rodinnej a partnerskej arteterapii a práci s dospievajúcimi.
Kontakt FB: arteterapia a canisterapia,  tel. 0910 970580
 
2. Artecentrum Zvolen
 
J. Gagarina 2427/97, Zvolen
Arteterapeutka a lektorka: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
 
Venuje sa skupinovej a individuálnej arteterapii.
Kontakt: tel. 0907 129 396

 

3. Arteterapeutické centrum Mariah pre deti s autizmom

Levočská 97, Prešov
Arteterapeutka a lektora: Anka Košičanová
 
Venuje sa individuálnej a skupinovej terapie pre deti a dospelých s autizmom.
Kontakt: 0911160879
 

4. Ateliér v Náruči – Betánia v Kalinove

Hrabovo 771, Kalinovo
Arteterapeutka a lektora: Mirka Lacová
 
Venuje sa individuálnej a skupinovej arteterapii. V ateliéri sa prepájajú svety rôznych generácií, a komunít.
Kontakt: 0911 339 786
 

5. Galéria AlternA brut – Centrum kreatívneho rastu

Jókaiho 1, Lučenec
Arteterapeut dobrovolník: Mirka Lacová
 
Venuje sa sa tvorbe individuálneho a komunitného umenia.
Kontakt: 0911 339 786
 
 
 
6. CENTRUM DUŠEVNÉHO ZDRAVIA –  FACILITAS n.o.
 
Spišské námestie č. 4, Košice                                                                       Arteterapeutka a lektorka: PhDr. Monika Piliarová

Venuje sa individuálnej, rodinnej a skupinovej arteterapii pre deti, mládež a dospelých. Zameriava sa na podporu ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením. Organizuje vzdelávacie aktivity v arteterapii pre školy, odborníkov zariadení sociálnych služieb ako aj študentov v rámci zvyšovania kvality vzdelávania prostredníctvom arteterapie.   

Kontakt: www.facilitas.sk     tel.: 0907 933 214

7. Ateliér výtvarného umenia a tvorby

Trhová 32, Bratislava
Arteterapeutka a lektora: Mgr.art. Katarína Vargová,

Venuje sa individuálnej a skupinovej arteterapii s dospelými, rodinnej a partnerskej arteterapii a práci s deťmi.

Kontakt: www.katarinavargova.sk          tel.: 0903 216 372
 
 
 
8. Ateliér ZLATÁ IPKA
Slovenská 40, Prešov
Arteterapeutka a lektora: PaedDr. Ivana Pančáková
 
Venuje sa individuálnej a skupinovej (párovej, rodinnej) terapii s dospelými i deťmi. Vedie odborné kurzy a semináre.
 
Kontakt: FB:atelier ZLATA IPKA               tel: 0903 172 519