Artecentrá

Artecentrá

Zoznam Artecentier na Slovensku:

 

Ateliér „SOM DOMA“
Štefánikova 5, Trnava
Arteterapeutka a lektorka: Mgr. Andrea Geseová
Venuje sa skupinovej a individuálnej, rodinnej a partnerskej arteterapii a práci s dospievajúcimi.
Kontakt FB: arteterapia a canisterapia,  tel. 0910 970580
 
Artecentrum Zvolen
J. Gagarina 2427/97, Zvolen
Arteterapeutka a lektorka: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
Venuje sa skupinovej a individuálnej arteterapii.
Kontakt: tel. 0907 129 396

 

Arteterapeutické centrum Mariah pre deti s autizmom

Levočská 97, Prešov
Arteterapeutka a lektora: Anka Košičanová
Venuje sa individuálnej a skupinovej terapie pre deti a dospelých s autizmom.
Kontakt: 0911160879
 

Ateliér v Náruči – Betánia v Kalinove

Hrabovo 771, Kalinovo
Arteterapeutka a lektora: Mirka Lacová
Venuje sa individuálnej a skupinovej arteterapii. V ateliéri sa prepájajú svety rôznych generácií, a komunít.
Kontakt: 0911 339 786
 

Galéria AlternA brut – Centrum kreatívneho rastu

Jókaiho 1, Lučenec
Arteterapeut dobrovolník: Mirka Lacová
Venuje sa sa tvorbe individuálneho a komunitného umenia.
Kontakt: 0911 339 786