Kontakty

Kontakty

Asociácia slovenských arteterapeutov
Anglický názov: Association of Slovak Art Therapists
Sídlo: Špania Dolina 112, 974 01

E-mail: asociacia.arteterapeutov@gmail.com

Občianske združenie ASA je zaregistrované na ministerstve od 08.03.2017.
IČO: 50779753
DIČ: 2120481913
Číslo účtu (Fio banka): 2501228264/8330
IBAN: SK3083300000002501228264