Vzdelávanie

Vzdelávanie

ARTETERAPIA A ARTEFILETIKA

Pozývame Vás na akretitovaný kurz arteterapie a Artifiletiky, ktorý sa uskutoční v termíne od 14.-15.6.2019  v Ateliéri „SOM DOMA“ v Trnave. Cieľom kurzu je zoznámiť sa s technikami artefiletiky a arteterapie, ponúknuť námety k práci s jednotlivci i skupinami, na vlastnej skúsenosti získať a rozvíjať schopnosti v oblasti artefiletiky a arteterapie pri práci s deťmi i s dospelými, vrátane prevencie tzv. syndrómu vyhorenia.

Viac informácii spolu s prihláškou nájdete v nasledovnom dokumente:

Kurz Arteterapia a Artefiletika – pozvánka

Kurz Arteterapia a Artefiletika – prihláška

Pozvanka_umenie_liecit_umenim-page-001prihláška na konferenciu.pdf (177 kB)
prihláška na konferenciu.doc (169 kB)

konferencia2017

Arteterapia vo fotografii

(arteterapeutický workshop)

     Arteterapeutický workshop je určený pre arteterapeutov, ale aj pre sympatizantov arteterapie, nevynímajúc fotografov hľadajúcich nové rozmery v ich tvorbe. Vítaní sú aj vychovávatelia z detských domovov, reedukačných detských domovov, domovov pre mládež, pedagogickí a psychologickí pracovníci špeciálnych základných škôl, špeciálnych výchovných zariadení a zariadení výchovného poradenstva či zariadení sociálnych služieb.

Cieľom workshopu nie je len hľadanie prienikov medzi fotografiou a expresívnou tvorbou, ale má za úlohu predovšetkým:

·   zlepšiť diagnostickú, výchovnú, preventívnu, reedukačnú, terapeutickú prácu a tréningové- rozvíjajúce programy         pre deti, mládež a dospelých,

·   vytvoriť a realizovať inovačné programy podporujúce najmä tvorivú prácu sociálnych a školských zariadení, ako aj       prácu tvorivých pracovníkov,

·   zabezpečiť zmysluplné činnosti vo voľnom čase a prevenciu voči sociálno-patologickým javom,

Workshop sa uskutoční dňa 14.10.2017 v prostredí Španej Doliny (práca v interiéry aj exteriéry). Lektor workshopu má dlhoročné skúsenosti v oblasti individuálnej a skupinovej arteterapie. V cene workshopu 50,- eur je okrem iných nákladov účastníkom zabezpečená strava (obed a večera) a materiál. Účastník by mal  absolvovaním arteterapeutického workshopu získať vedomosti, zručnosti a postoje umožňujúce pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť  arteterapeutické stretnutie v rámci obdobnej terapeutickej skupiny.

Prihlásiť sa môžete do 11. 10. 2017 na mailovej adrese: asa.kurzy@gmail.com

Arte vo fotografii (1)

Základný kurz tvorby komiksu

Asociácia slovenských arteterapeutov pozýva záujemcov o kresbu a ilustrácie, ale predovšetkým  priaznivcov komiksu na kurz, ktorý sa uskutoční od 20.10.  do 22.10.2017 na neobyčajnom mieste na Španej Doline v priestoroch Penziónu Klopačka. V cene kurzu (135,- €) je zahrnuté ubytovanie na dve noci, strava (raňajky, obed a večera), materiál a ďalšie náklady spojené s kurzom.

kurz