Vzdelávanie

Vzdelávanie

ARTE PLENÉR – Blatinka 2.-5. júl 2021

Asociácia slovenských arteterapeutov Vás srdečne pozýva na letný ARTEPLENÉR na ktorom Vás čaká kresba, maľba, land art v prírode, večerné arte etudy.

Ubytovanie uprostred krásnej podpoľanskej prírody, vegetariánska strava (R+O+V). K dispozícii suchá sauna, bazén. Ďalšie informácie o ubytovaní nájdete na stránke https://blatinka8.webnode.sk/

Limitovaný počet prihlásených: 15 osôb

Počet voľných miest: 0

Vedenie: arteterapeutka a výtvarníčka Mgr. Andrea Geseová, podpredsedníčka ASA

Cena: 240€ ( zahŕňa ubytovanie, celodennú stravu, materiál, lektorské)

Povinná výbava: klobúk, malá rybárska stolička alebo vankúšik na sedenie

Prihlásenie najneskôr do 31.5. 2020

Program spolu s informáciami k platbe nájdete v nasledovnom dokumente:

Pozvánka ARTEplenér 2021

V prípade zmeny epidemiologickej situácie, bude kurz presunutý na iný termín alebo zrušený.


ARTETERAPIA Banská Bystrica 14. – 15. mája 2021

Pozývame Vás na akreditovaný kurz ARTETERAPIE, ktorý sa uskutoční v termíne od 14. – 15. mája 2021 v priestoroch Centra Múdre Sovy, Zelená 2A (Fončorda), 974 01 Banská Bystrica. Cieľom kurzu Arteterapia je získať informácie o základných teoretických východiskách arteterapie a súvislostiach s danou problematikou, osvojiť si metodiku arteterapie a vedieť ju použiť v rámci rôznych cieľových skupín. Kurz je založený na osobnom zážitku techník aktívnej (produktívnej) arteterapie – použitím konkrétnych tvorivých činností (kresby, maľby, modelovania a pod.). Témy budú prispôsobené konkrétnym požiadavkám a podmienkam účastníkov. Podrobnejší program bude zaslaný prihláseným účastníkom.

Kurz je určený pre: Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti pomáhajúcich profesií – pedagógovia, psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia,  liečební pedagógovia, špeciálni pedagógovia, ktorí pôsobia  vo  verejnej správe, v mimovládnych organizáciách, v cirkevných organizáciách,  v sociálnej oblasti, ale aj životnom prostredí a kultúre, ako aj v oblasti vzdelávania, pri práci s deťmi a mládeže, či v oblasti  ľudských práv a pod.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské I.stupňa (ukončené Bc. vzdelanie), resp. študent v oblasti pomáhajúcich profesií.

Maximálny počet účastníkov: 12

Cena: 110€ (Cena zahŕňa lektorné, organizačné náklady a drobné občerstvenie)

Lektori: Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD. – predsedníčka ASA, Mgr. Peter Trepáč – štatutár ASA.

Vzdelávanie v rozsahu 16 hodín je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kontakt: Mgr. Peter Trepáč, tel. č.  0903 844 202, mail: asociacia.arteterapeutov@gmail.com

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za akreditovaný kurz. Následne dostanete mailom aj potvrdenie o účasti na kurze. Do kurzu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade vašej choroby v čase trvania kurzu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku.

V prípade zmeny epidemiologickej situácie, bude kurz presunutý na iný termín alebo online.


ARTEFILETIKA TRNAVA 21. – 22.05.2021 – Pozor zmena!

Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie sme presunuli akreditovaný kurz ARTEFILETIKY, na termín od 21. -22. mája 2021.

Kurz sa bude konať v Ateliéri „SOM DOMA“ v Trnave (Štefánikova 5, Trnava, 1. posch.). Kurz je založený na osobnom zážitku techník aktívnej (produktívnej) artefiletiky – použitím konkrétnych tvorivých činností (kresby, maľby, modelovania a pod.) v rámci „artefiletickej výrazovej hry a reflektívneho dialógu“. Cieľom kurzu je oboznámiť sa s metódami a technikami artefiletiky vo výchove a vzdelávaní, rozoznať rozdiely medzi pojmami arteterapia a artefiletika a zároveň ponúknuť námety k práci s rôznymi cieľovými skupinami klientov, sebapoznaním získať a rozvíjať schopnosti a kompetencie pri práci s jednotlivcami a skupinami. Témy budú prispôsobené konkrétnym požiadavkám a podmienkam účastníkov a podrobnejší program bude zaslaný prihláseným účastníkom.

Kurz je určený: Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti pomáhajúcich profesií – pedagógovia, psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia, liečební pedagógovia, špeciálni pedagógovia, ktorí pôsobia vo verejnej správe, mimovládnych organizáciách, cirkevných organizáciách, organizáciách v sociálnej oblasti, v životnom prostredí, kultúre a v oblasti vzdelávania, ľudských práv a pod.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské I. stupňa (ukončené Bc. vzdelanie), resp. študent v oblasti pomáhajúcich profesií

Maximálny počet účastníkov: 12

Počet voľných miest: 0

Cena: 110€ (Cena zahŕňa lektorné, organizačné náklady a drobné občerstvenie)

Lektorky: Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD. – predsedníčka ASA a Mgr. Andrea Geseová – podpredsedníčka ASA

Vzdelávanie v rozsahu 16 hodín je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kontakt: Mgr. Andrea Geseová 0910 970 580, mail: konferencia.asa@gmail.com

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za akreditovaný kurz. Následne dostanete mailom aj potvrdenie o účasti na kurze. Do kurzu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade vašej choroby v čase trvania kurzu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku.


V prípade, ak by v apríly pretrvávala nepriaznivá epidemiologická situácia, kurz budeme musieť presunúť na iný termín.