Vzdelávanie

Vzdelávanie

Asociácia slovenských arteterapeutov Vás srdečne pozýva na letný

ARTE PLENÉR

Termín: 17.-21. júl 2020

Kresba, maľba, land art v prírode, artefiletické večerné etudy.
Ubytovanie uprostred krásnej podpoľanskej prírody, vegetariánska strava (R+O+V). K dispozícii suchá sauna, bazén. Ďalšie informácie o ubytovaní nájdete na stránke www.facebook.com/Blatinka vzdelávacie centrum/
 
Limitovaný počet prihlásených: 15 osôb
 
Vedenie: arteterapeutka a výtvarníčka Mgr. Andrea Geseová, členka ASA
Cena: 240€ ( výtvarné potreby a všetko hore uvedené v cene).
 
Povinná výbava: klobúk, malá rybárska stolička alebo vankúšik na sedenie
 
Úhrada poplatku najneskôr do 17.5. 2020 na účet ASA.
 

Viac informácií spolu s prihláškou nájdete v nasledovných dokumentoch:

Pozvánka

Prihláška

 

ARTETERAPIA A ARTEFILETIKA Kurz je už obsadený!

Pre veľký záujem sme sa rozhodli zorganizovať druhý krát v tomto roku akretitovaný kurz Arteterapia a artifiletika, ktorý sa uskutoční v termíne od 22.-23.11.2019  v Ateliéri „SOM DOMA“ v Trnave.

Kurz je založený na osobnom zážitku techník aktívnej (produktívnej) arteterapie a artefiletiky – použitím konkrétnych tvorivých činností (kresby, maľby, modelovania apod.) v rámci „arteterapeutického sedenia“ či „artefiletickej výrazovej hry a reflektívneho dialógu“. Cieľom kurzu je zoznámiť sa s technikami artefiletiky a arteterapie, ponúknuť námety k práci s rôznymi cieľovými skupinami klientov, sebapoznaním získať a rozvíjať schopnosti a kompetencie v oblasti možností a stratégií pri práci s jednotlivcami a skupinami. Témy budú prispôsobené konkrétnym požiadavkám a podmienkam účastníkov.

Lektor: RNDr. Roman Vančura, Dr., absolvent Prírodovedeckej fakulty MU v Brne – obory Všeobecná biológia a Ekológia, absolvent Pedagogickej fakulty JČU v Českých Budějoviciach – študijní program Psychológia obor Arteterapia.  Absolvent vzdelávacieho kurzu (600 hodín) Českého združenia pre waldorfskú pedagogiku. Absolvent päťročného výcviku v Gestalt psychoterapii usporiadaného Českým inštitútom pre výcvik v Gestalt psychoterapii – Dialóg, Brno. Lektorská a arteterapeutická činnosť v programoch prevencie sociálnych patológií, socioterapeutických pobytoch pre deti z detských domovov, arteterapeutické dielne. Pedagóg a arteterapeut Waldorfskej základnej školy a materskej školy v Brne.

 

Viac informácii spolu s prihláškou nájdete v nasledovnom dokumente:

Kurz Arteterapia a artefiletika – Pozvánka

Kurz Arteterapia a artefiletika – Prihláška word

 

Komunita členov Asociácie slovenských arteterapeutov srdečne pozýva ďalších nielen arteterapeutov, ale aj tých ktorí majú chuť zažiť arteterapiu na letný

ARTE PLENÉR – Kurz je už obsadený.

Termín: 12.-15. júl 2019

Miesto: REKREAČNÉ ZARIADENIE BLATINKA

Lektor: Počas pobytu vás bude sprevádzať Mgr. Andrea Geseová, lektorka výtvarných techník a arteterapeutka v spolupráci s ďalšími členmi ASA .

Zameranie Arteplenéru: Plenér je zameraný na osobnejšie stretnutie a zdieľanie skúseností arteterapeutov a ľudí zameraných na vlastný sebarozvoj. Jednou zložkou je štúdium klasickej kresby a maľby v prírode a druhou arteterapeutické a artefileticke vstupy.

Počet účastníkov je limitovaný – max. 15 osôb.

Viac informácii spolu s prihláškou nájdete v nasledovnom dokumente:

http://art-therapy.sk/wp-content/uploads/2019/05/Pozvanka_plener_072019.pdf

http://art-therapy.sk/wp-content/uploads/2019/05/Prihlaska_plener_072019.docx

 

ARTETERAPIA A ARTEFILETIKA

Pozývame Vás na akretitovaný kurz arteterapie a Artifiletiky, ktorý sa uskutoční v termíne od 14.-15.6.2019  v Ateliéri „SOM DOMA“ v Trnave. Cieľom kurzu je zoznámiť sa s technikami artefiletiky a arteterapie, ponúknuť námety k práci s jednotlivci i skupinami, na vlastnej skúsenosti získať a rozvíjať schopnosti v oblasti artefiletiky a arteterapie pri práci s deťmi i s dospelými, vrátane prevencie tzv. syndrómu vyhorenia.

Kurz je už obsadený.

Viac informácii spolu s prihláškou nájdete v nasledovnom dokumente:

Kurz Arteterapia a Artefiletika – pozvánka

Kurz Arteterapia a Artefiletika – prihláška