Vzdelávanie

Vzdelávanie

ARTETERAPIA – Banská Bystrica 23.-24.9.2022

Pozývame Vás na akreditovaný kurz ARTETERAPIE , ktorý sa uskutoční v termíne od 23.-24. septembra 2022 v Banskej Bystrici (Komuce – Komunitné centrum, Robotnícka 12, Banská Bystrica). Cieľom kurzu Arteterapia je získať informácie o základných teoretických východiskách arteterapie a súvislostiach s danou problematikou, osvojiť si metodiku arteterapie a vedieť ju použiť v rámci rôznych cieľových skupín. Kurz je založený na osobnom zážitku techník aktívnej (produktívnej) arteterapie – použitím konkrétnych tvorivých činností (kresby, maľby, modelovania a pod.). Témy budú prispôsobené konkrétnym požiadavkám a podmienkam účastníkov. Podrobnejší program bude zaslaný prihláseným účastníkom.

Kurz je určený pre: Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti pomáhajúcich profesií – pedagógovia, psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia,  liečební pedagógovia, špeciálni pedagógovia, ktorí pôsobia  vo  verejnej správe, v mimovládnych organizáciách, v cirkevných organizáciách,  v sociálnej oblasti, ale aj životnom prostredí a kultúre, ako aj v oblasti vzdelávania, pri práci s deťmi a mládeže, či v oblasti  ľudských práv a pod.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské I.stupňa (ukončené Bc. vzdelanie), resp. študent v oblasti pomáhajúcich profesií.

Maximálny počet účastníkov: 12

Počet voľných miest: 0

Cena: 110€ (Cena zahŕňa lektorné, organizačné náklady a drobné občerstvenie)

Lektor: Mgr. Peter Trepáč – štatutár ASA, PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. – podpredsedníčka ASA

Vzdelávanie v rozsahu 16 hodín je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kontakt: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. 0907 129396, mail: asociacia.arteterapeutov@gmail.com

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za akreditovaný kurz. Následne dostanete mailom aj potvrdenie o účasti na kurze. Do kurzu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade vašej choroby v čase trvania kurzu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku.

V prípade zmeny epidemiologickej situácie, bude kurz presunutý na iný termín alebo online.


ARTETERAPIA – Banská Bystrica 21.-22.10.2022

Pripravujeme…


ARTETERAPIA – Banská Bystrica 4.-5.11.2022

Prihlasovanie spustíme čoskoro…


ARTETERAPIA 3 – Trnava 4.-5.11.2022

Pozývame Vás na akreditovaný kurz ARTETERAPIE 3, ktorý sa uskutoční v termíne od 4.-5. novembra 2022 v Trnave (Ateliér „SOM DOMA“, Štefánikova 5, Trnava, 1.posch.). Cieľom kurzu Arteterapia je získať informácie o základných teoretických východiskách arteterapie a súvislostiach s danou problematikou, osvojiť si metodiku arteterapie a vedieť ju použiť v rámci rôznych cieľových skupín. Kurz je založený na osobnom zážitku techník aktívnej (produktívnej) arteterapie – použitím konkrétnych tvorivých činností (kresby, maľby, modelovania a pod.). Témy budú prispôsobené konkrétnym požiadavkám a podmienkam účastníkov. Podrobnejší program bude zaslaný prihláseným účastníkom.

Kurz je určený pre: Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti pomáhajúcich profesií – pedagógovia, psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia,  liečební pedagógovia, špeciálni pedagógovia, ktorí pôsobia  vo  verejnej správe, v mimovládnych organizáciách, v cirkevných organizáciách,  v sociálnej oblasti, ale aj životnom prostredí a kultúre, ako aj v oblasti vzdelávania, pri práci s deťmi a mládeže, či v oblasti  ľudských práv a pod.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské I. stupňa (ukončené Bc. vzdelanie), resp. študent v oblasti pomáhajúcich profesií.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o kurz Arteterapie 3 budeme uprednostňovať záujemcov, ktorí už u nás niektorý z kurzov (artefiletiky/arteterapie) absolvovali.

Maximálny počet účastníkov: 15 Počet voľných miest: 0

Kurz je už obsadený.

Cena: 110€ (Cena zahŕňa lektorné, organizačné náklady a drobné občerstvenie)

Lektori: Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD. – predsedníčka ASA a Mgr. Andrea Geseová – podpredsedníčka ASA

Vzdelávanie v rozsahu 16 hodín je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kontakt: konferencia.asa@gmail.com

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za akreditovaný kurz. Následne dostanete mailom aj potvrdenie o účasti na kurze. Do kurzu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade vašej choroby v čase trvania kurzu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku.

V prípade zmeny epidemiologickej situácie, bude kurz presunutý na iný termín alebo online.


ARTEFILETIKA 3 – Trnava 25.-26.11.2022

Pozývame Vás na akreditovaný kurz ARTETEFILETIKY 3, ktorý sa uskutoční v termíne od 25.-26. novembra 2022 v ateliéri SOM DOMA v Trnave (Štefánikova 5, Trnava, 1. posch.). Kurz je založený na osobnom zážitku techník aktívnej (produktívnej) artefiletiky – použitím konkrétnych tvorivých činností (kresby, maľby, modelovania a pod.) v rámci „artefiletickej výrazovej hry a reflektívneho dialógu“. Cieľom kurzu je oboznámiť sa s metódami a technikami artefiletiky vo výchove a vzdelávaní, rozoznať rozdiely medzi pojmami arteterapia a artefiletika a zároveň ponúknuť námety k práci s rôznymi cieľovými skupinami klientov, sebapoznaním získať a rozvíjať schopnosti a kompetencie pri práci s jednotlivcami a skupinami. Témy budú prispôsobené konkrétnym požiadavkám a podmienkam účastníkov a podrobnejší program bude zaslaný prihláseným účastníkom.

Kurz je určený pre: Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti pomáhajúcich profesií – pedagógovia, psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia,  liečební pedagógovia, špeciálni pedagógovia, ktorí pôsobia  vo  verejnej správe, v mimovládnych organizáciách, v cirkevných organizáciách,  v sociálnej oblasti, ale aj životnom prostredí a kultúre, ako aj v oblasti vzdelávania, pri práci s deťmi a mládeže, či v oblasti  ľudských práv a pod.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské I. stupňa (ukončené Bc. vzdelanie), resp. študent v oblasti pomáhajúcich profesií.

Maximálny počet účastníkov: 15 Počet voľných miest: 0

Kurz je už obsadený.

Cena: 110€ (Cena zahŕňa lektorné, organizačné náklady a drobné občerstvenie)

Lektori: Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD. – predsedníčka ASA a Mgr. Andrea Geseová – podpredsedníčka ASA

Vzdelávanie v rozsahu 16 hodín je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kontakt: konferencia.asa@gmail.com

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za akreditovaný kurz. Následne dostanete mailom aj potvrdenie o účasti na kurze. Do kurzu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade vašej choroby v čase trvania kurzu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku.

V prípade zmeny epidemiologickej situácie, bude kurz presunutý na iný termín alebo online.


ARTETERAPIA 1 – Trnava 9.-10.12.2022

Pozývame Vás na akreditovaný kurz ARTETERAPIE 1, ktorý sa uskutoční v termíne od 9. – 10. decembra 2022 v priestoroch ateliéru „SOM DOMA“ v Trnave (Štefánikova 5, Trnava, 1. posch.). Cieľom kurzu Arteterapia 1 je získať informácie o základných teoretických východiskách arteterapie a súvislostiach s danou problematikou, osvojiť si metodiku arteterapie a vedieť ju použiť v rámci rôznych cieľových skupín. Kurz je založený na osobnom zážitku techník aktívnej (produktívnej) arteterapie – použitím konkrétnych tvorivých činností (kresby, maľby, modelovania a pod.). Témy budú prispôsobené konkrétnym požiadavkám a podmienkam účastníkov. Podrobnejší program bude zaslaný prihláseným účastníkom.

Kurz je určený pre: Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti pomáhajúcich profesií – pedagógovia, psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia,  liečební pedagógovia, špeciálni pedagógovia, ktorí pôsobia  vo  verejnej správe, v mimovládnych organizáciách, v cirkevných organizáciách,  v sociálnej oblasti, ale aj životnom prostredí a kultúre, ako aj v oblasti vzdelávania, pri práci s deťmi a mládeže, či v oblasti  ľudských práv a pod.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské I. stupňa (ukončené Bc. vzdelanie), resp. študent v oblasti pomáhajúcich profesií.

Maximálny počet účastníkov: 15 Počet voľných miest: 0

Kurz je už obsadený.

Cena: 110€ (Cena zahŕňa lektorné, organizačné náklady a drobné občerstvenie)

Lektori: Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD. – predsedníčka ASA a Mgr. Andrea Geseová – podpredsedníčka ASA

Vzdelávanie v rozsahu 16 hodín je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kontakt: konferencia.asa@gmail.com

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za akreditovaný kurz. Následne dostanete mailom aj potvrdenie o účasti na kurze. Do kurzu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade vašej choroby v čase trvania kurzu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku.

V prípade zmeny epidemiologickej situácie, bude kurz presunutý na iný termín alebo online.