Vzdelávanie

Vzdelávanie


ARTEFILETIKA TRNAVA 15.-16.10.2021

Pozývame Vás na akreditovaný kurz ARTEFILETIKY, ktorý sa uskutoční v termíne od 15. – 16. októbra 2021 v Ateliéri „SOM DOMA“ v Trnave (Štefánikova 5, Trnava, 1. posch.). Kurz je založený na osobnom zážitku techník aktívnej (produktívnej) artefiletiky – použitím konkrétnych tvorivých činností (kresby, maľby, modelovania a pod.) v rámci „artefiletickej výrazovej hry a reflektívneho dialógu“. Cieľom kurzu je oboznámiť sa s metódami a technikami artefiletiky vo výchove a vzdelávaní, rozoznať rozdiely medzi pojmami arteterapia a artefiletika a zároveň ponúknuť námety k práci s rôznymi cieľovými skupinami klientov, sebapoznaním získať a rozvíjať schopnosti a kompetencie pri práci s jednotlivcami a skupinami. Témy budú prispôsobené konkrétnym požiadavkám a podmienkam účastníkov a podrobnejší program bude zaslaný prihláseným účastníkom.

Kurz je určený: Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti pomáhajúcich profesií – pedagógovia, psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia, liečební pedagógovia, špeciálni pedagógovia, ktorí pôsobia vo verejnej správe, mimovládnych organizáciách, cirkevných organizáciách, organizáciách v sociálnej oblasti, v životnom prostredí, kultúre a v oblasti vzdelávania, ľudských práv a pod.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské I. stupňa (ukončené Bc. vzdelanie), resp. študent v oblasti pomáhajúcich profesií

Maximálny počet účastníkov: 14

Prihlásiť sa môžete cez prihlasovací formulár: TU

Cena: 110€ (Cena zahŕňa lektorné, organizačné náklady a drobné občerstvenie)

Lektorky: Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD. – predsedníčka ASA a Mgr. Andrea Geseová – podpredsedníčka ASA

Vzdelávanie v rozsahu 16 hodín je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kontakt: Mgr. Andrea Geseová 0910 970 580, mail: konferencia.asa@gmail.com

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za akreditovaný kurz. Následne dostanete mailom aj potvrdenie o účasti na kurze. Do kurzu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade vašej choroby v čase trvania kurzu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie, bude kurz presunutý na iný termín.


ARTETERAPIA I. – TRNAVA 29.-30.10.2021

Pozývame Vás na akreditovaný kurz ARTETERAPIE I., ktorý sa uskutoční v termíne od 29.-30. októbra 2021 v priestoroch ateliéru „SOM DOMA“ v Trnave (Štefánikova 5, Trnava, 1. posch.). Cieľom kurzu Arteterapia I. je získať informácie o základných teoretických východiskách arteterapie a súvislostiach s danou problematikou, osvojiť si metodiku arteterapie a vedieť ju použiť v rámci rôznych cieľových skupín. Kurz je založený na osobnom zážitku techník aktívnej (produktívnej) arteterapie – použitím konkrétnych tvorivých činností (kresby, maľby, modelovania a pod.). Témy budú prispôsobené konkrétnym požiadavkám a podmienkam účastníkov. Podrobnejší program bude zaslaný prihláseným účastníkom.

Kurz je určený pre: Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti pomáhajúcich profesií – pedagógovia, psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia,  liečební pedagógovia, špeciálni pedagógovia, ktorí pôsobia  vo  verejnej správe, v mimovládnych organizáciách, v cirkevných organizáciách,  v sociálnej oblasti, ale aj životnom prostredí a kultúre, ako aj v oblasti vzdelávania, pri práci s deťmi a mládeže, či v oblasti  ľudských práv a pod.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské I.stupňa (ukončené Bc. vzdelanie), resp. študent v oblasti pomáhajúcich profesií.

Maximálny počet účastníkov: 14

Prihlásiť sa môžete cez prihlasovací formulár: TU

Cena: 110€ (Cena zahŕňa lektorné, organizačné náklady a drobné občerstvenie)

Lektori: Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD. – predsedníčka ASA a Mgr. Andrea Geseová – podpredsedníčka ASA

Vzdelávanie v rozsahu 16 hodín je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kontakt: Mgr. Andrea Geseová 0910 970 580, mail: konferencia.asa@gmail.com

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za akreditovaný kurz. Následne dostanete mailom aj potvrdenie o účasti na kurze. Do kurzu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade vašej choroby v čase trvania kurzu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku.

V prípade zmeny epidemiologickej situácie, bude kurz presunutý na iný termín alebo online.


ARTETERAPIA II. – TRNAVA 26.-27.11.2021

Pozývame Vás na akreditovaný kurz ARTETERAPIE II., ktorý sa uskutoční v termíne od 26.-27. novembra 2021 v priestoroch ateliéru „SOM DOMA“ v Trnave (Štefánikova 5, Trnava, 1. posch.). Cieľom kurzu Arteterapia II. je získať informácie o základných teoretických východiskách arteterapie a súvislostiach s danou problematikou, osvojiť si metodiku arteterapie a vedieť ju použiť v rámci rôznych cieľových skupín. Kurz je založený na osobnom zážitku techník aktívnej (produktívnej) arteterapie – použitím konkrétnych tvorivých činností (kresby, maľby, modelovania a pod.). Témy budú prispôsobené konkrétnym požiadavkám a podmienkam účastníkov. Podrobnejší program bude zaslaný prihláseným účastníkom.

Kurz je určený pre: Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti pomáhajúcich profesií – pedagógovia, psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia,  liečební pedagógovia, špeciálni pedagógovia, ktorí pôsobia  vo  verejnej správe, v mimovládnych organizáciách, v cirkevných organizáciách,  v sociálnej oblasti, ale aj životnom prostredí a kultúre, ako aj v oblasti vzdelávania, pri práci s deťmi a mládeže, či v oblasti  ľudských práv a pod.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské I.stupňa (ukončené Bc. vzdelanie), resp. študent v oblasti pomáhajúcich profesií.

Maximálny počet účastníkov: 14

Prihlásiť sa môžete cez prihlasovací formulár: TU

Cena: 110€ (Cena zahŕňa lektorné, organizačné náklady a drobné občerstvenie)

Lektori: Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD. – predsedníčka ASA a Mgr. Andrea Geseová – podpredsedníčka ASA

Vzdelávanie v rozsahu 16 hodín je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kontakt: Mgr. Andrea Geseová 0910 970 580, mail: konferencia.asa@gmail.com

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za akreditovaný kurz. Následne dostanete mailom aj potvrdenie o účasti na kurze. Do kurzu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade vašej choroby v čase trvania kurzu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku.

V prípade zmeny epidemiologickej situácie, bude kurz presunutý na iný termín alebo online.