Vzdelávanie

Vzdelávanie

ARTETERAPIA – Banská Bystrica 10.-11.6.2022

Pozývame Vás na akreditovaný kurz ARTETERAPIE , ktorý sa uskutoční v termíne od 10.-11.júna 2022 v Banskej Bystrici (MÚDRE SOVY, Zelená 4453/2A, 97404 Banská Bystrica). Cieľom kurzu Arteterapia je získať informácie o základných teoretických východiskách arteterapie a súvislostiach s danou problematikou, osvojiť si metodiku arteterapie a vedieť ju použiť v rámci rôznych cieľových skupín. Kurz je založený na osobnom zážitku techník aktívnej (produktívnej) arteterapie – použitím konkrétnych tvorivých činností (kresby, maľby, modelovania a pod.). Témy budú prispôsobené konkrétnym požiadavkám a podmienkam účastníkov. Podrobnejší program bude zaslaný prihláseným účastníkom.

Kurz je určený pre: Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti pomáhajúcich profesií – pedagógovia, psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia,  liečební pedagógovia, špeciálni pedagógovia, ktorí pôsobia  vo  verejnej správe, v mimovládnych organizáciách, v cirkevných organizáciách,  v sociálnej oblasti, ale aj životnom prostredí a kultúre, ako aj v oblasti vzdelávania, pri práci s deťmi a mládeže, či v oblasti  ľudských práv a pod.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské I.stupňa (ukončené Bc. vzdelanie), resp. študent v oblasti pomáhajúcich profesií.

Maximálny počet účastníkov: 12

Pre prihlásenie kliknite prosím sem

Cena: 110€ (Cena zahŕňa lektorné, organizačné náklady a drobné občerstvenie)

Lektori: Mgr. Peter Trepáč – štatutár ASA a PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. – podpredsedníčka ASA

Vzdelávanie v rozsahu 16 hodín je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kontakt: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. 0907 129396, mail: asociacia.arteterapeutov@gmail.com

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za akreditovaný kurz. Následne dostanete mailom aj potvrdenie o účasti na kurze. Do kurzu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade vašej choroby v čase trvania kurzu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku.

V prípade zmeny epidemiologickej situácie, bude kurz presunutý na iný termín alebo online.ARTEPLENÉR Blatinka 1.- 4.7.2022

Asociácia slovenských arteterapeutov Vás srdečne pozýva na letný ARTEPLENÉR na ktorom Vás čaká kresba, maľba, umelecké aktivity v prírode, večerné arte etudy.

Ubytovanie uprostred krásnej podpoľanskej prírody, vegetariánska strava (R+O+V). K dispozícii suchá sauna, bazén. Ďalšie informácie o ubytovaní nájdete na stránke https://blatinka8.webnode.sk/

Limitovaný počet prihlásených: 15 osôb

Počet voľných miest: 2

Prihlasovanie: TU

Vedenie: arteterapeutka a výtvarníčka Mgr. Andrea Geseová, podpredsedníčka ASA

Cena: 270€ ( zahŕňa ubytovanie, celodennú stravu, materiál, lektorské)

Povinná výbava: klobúk, malá rybárska stolička alebo vankúšik na sedenie

Prihlásenie najneskôr do 6.6. 2022

Program spolu s informáciami k platbe nájdete v nasledovnom dokumente:

Pozvánka ARTEPLENÉR