Vzdelávanie

Vzdelávanie

ARTETERAPIA Banská Bystrica 28. – 29.08.2020

Kurz je už obsadený.

Pozývame Vás na akreditovaný kurz ARTETERAPIE, ktorý sa uskutoční v termíne od 28. – 29. august 2020 v Banskej BystriciPF UMB (Ružová 13, Banská Bystrica). Cieľom kurzu Arteterapia je získať informácie o základných teoretických východiskách arteterapie a súvislostiach s danou problematikou, osvojiť si metodiku arteterapie a vedieť ju použiť v rámci rôznych cieľových skupín. Kurz je založený na osobnom zážitku techník aktívnej (produktívnej) arteterapie – použitím konkrétnych tvorivých činností (kresby, maľby, modelovania a pod.). Témy budú prispôsobené konkrétnym požiadavkám a podmienkam účastníkov. Podrobnejší program bude zaslaný prihláseným účastníkom.

Kurz je určený pre: Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti pomáhajúcich profesií – pedagógovia, psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia,  liečební pedagógovia, špeciálni pedagógovia, ktorí pôsobia  vo  verejnej správe, v mimovládnych organizáciách, v cirkevných organizáciách,  v sociálnej oblasti, ale aj životnom prostredí a kultúre, ako aj v oblasti vzdelávania, pri práci s deťmi a mládeže, či v oblasti  ľudských práv a pod.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské I.stupňa (ukončené Bc. vzdelanie), resp. študent v oblasti pomáhajúcich profesií.

Maximálny počet účastníkov: 16

Počet voľných miest: 0

Cena: 110€ (Cena zahŕňa lektorné, organizačné náklady a drobné občerstvenie)

Lektori: Mgr. Peter Trepáč – štatutár ASA a PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. – podpredsedníčka ASA

Vzdelávanie v rozsahu 16 hodín je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kontakt: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. 0907 129 396, mail: konferencia.asa@gmail.com

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za akreditovaný kurz. Následne dostanete mailom aj potvrdenie o účasti na kurze.Do kurzu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade vašej choroby v čase trvania kurzu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku.


ARTEFILETIKA Trnava 9.-10.10.2020

Kurz je už obsadený.

Pozývame Vás na akreditovaný kurz ARTEFILETIKY, ktorý sa uskutoční v termíne od 9. -10.októbra 2020 v Ateliéri „SOM DOMA“ v Trnave (Štefánikova 5, Trnava, 1. posch.). Kurz je založený na osobnom zážitku techník aktívnej (produktívnej) artefiletiky – použitím konkrétnych tvorivých činností (kresby, maľby, modelovania a pod.) v rámci „artefiletickej výrazovej hry a reflektívneho dialógu“. Cieľom kurzu je oboznámiť sa s metódami a technikami artefiletiky vo výchove a vzdelávaní, rozoznať rozdiely medzi pojmami arteterapia a artefiletika a zároveň ponúknuť námety k práci s rôznymi cieľovými skupinami klientov, sebapoznaním získať a rozvíjať schopnosti a kompetencie pri práci s jednotlivcami a skupinami. Témy budú prispôsobené konkrétnym požiadavkám a podmienkam účastníkov a podrobnejší program bude zaslaný prihláseným účastníkom.

Kurz je určený: Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti pomáhajúcich profesií -pedagógovia, psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia, liečební pedagógovia, špeciálni pedagógovia, ktorí pôsobia vo verejnej správe, mimovládnych organizáciach, cirkevných organizáciach, organizáciach v sociálnej oblasti, v životnom prostredí, kultúre a v oblasti vzdelávania, ľudských práv a pod.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské I.stupňa (ukončené Bc. vzdelanie), resp. študent v oblasti pomáhajúcich profesií .

Maximálny počet účastníkov: 16

Počet voľných miest: 0

Cena: 110€ (Cena zahŕňa lektorné, organizačné náklady a drobné občerstvenie)

Lektorky: Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD. – predsedníčka ASA a Mgr. Andrea Geseová – podpredsedníčka ASA

Vzdelávanie v rozsahu 16 hodín je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kontakt: Mgr. Andrea Geseová 0910 970 580, mail: konferencia.asa@gmail.com

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za akreditovaný kurz. Následne dostanete mailom aj potvrdenie o účasti na kurze. Do kurzu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade vašej choroby v čase trvania kurzu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku.


ARTEPLENÉR 17.-20.7.2020

Asociácia slovenských arteterapeutov Vás srdečne pozýva na letný

ARTE PLENÉR – posledné voľné miesto

Termín: 17.-20. júl 2020

Kresba, maľba, land art v prírode, artefiletické večerné etudy.
Ubytovanie uprostred krásnej podpoľanskej prírody, vegetariánska strava (R+O+V). K dispozícii suchá sauna, bazén. Ďalšie informácie o ubytovaní nájdete na stránke www.facebook.com/Blatinka vzdelávacie centrum/
 
 
Limitovaný počet prihlásených: 15 osôb
 
Počet voľných miest: 1
 
Vedenie: arteterapeutka a výtvarníčka Mgr. Andrea Geseová, členka ASA
Cena: 240€ ( výtvarné potreby a všetko hore uvedené v cene).
 
Povinná výbava: klobúk, malá rybárska stolička alebo vankúšik na sedenie
 
Úhrada poplatku najneskôr do 17.5. 2020 na účet ASA.
 

Viac informácií spolu s prihláškou nájdete v nasledovných dokumentoch:

Pozvánka

Prihláška