Význam loga

Význam loga

Asociácie spojené so symbolom vytvoreného loga ASA:
– kruh ako symbol života, nekonečnosti rôznych kvalít
– zámotok ako symbol spletitosti ľudského osudu
– odtlačok prsta ako odkaz na jedinečnosť a sebavyjadrenie
– letokruhy ako jednotlivé vrstvy našej osobnosti
-technika linorytu sama o sebe napodobňuje arteterapeutický proces prenikania pod povrch bežného vnímania
– oranžová farba začiatočných písmen asociácie ASA symbolizuje nadšenie, životaschopnosť a energiu členov našej spoločnosti

Arteterapia v širšom zmysle slova znamená liečbu umením vrátane hudby, poézie, prózy, divadla, tanca a výtvarného umenia.

Arteterapia v užšom zmysle slova znamená liečbu výtvarným umením.

Arteterapia – receptívna je vnímanie umeleckého diela s určitým zámerom už pri jeho výbere arteterapeutom. Cieľom je lepšie pochopenie vlastného vnútra, poznávanie pocitov iných ľudí.

Arteterapia aktívna znamená aplikovanie konkrétnych aktivít kresby, maľby, modelovania alebo intermediálnych aktivít, happeningu jednotlivcovi alebo skupine.