Profil arteterapeuta

Profil arteterapeuta

Jeden z cieľov ASA je napomôcť etablovať profesiu „arteterapeut/ka“, vytvárať a v praxi zavádzať štandardy kvality pre profesionálnu arteterapeutickú prácu. Často sa stretávane s otázkou, aké je potrebné mať vzdelanie k výkonu profesie arteterapeut/ka, a keďže momentálne nie je táto profesia na Slovensku zaradená do zoznamu profesií, zosumarizovali sme požiadavky pre výkon tejto profesie:

  • vzdelanie humanitného, alebo umeleckého smeru – psychologické, zdravotnícke, sociálne, pedagogické, umelecké, (pedagóg, psychológ, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, sociálny pracovník…);
  • absolvovaný dlhodobý akreditovaný/garantovaný kurz arteterapie (minimálne 250 hodín);
  • záujem o celoživotné vzdelávanie (napr. absolvovanie akreditovaných / garantovaných kurzov, psychoterapeutický výcvik, socioterapeutický výcvik a  pod.);
  • aktívna činnosť v oblasti arteterapie;
  • kontinuálne supervízne vzdelávanie je podmienkou a základným predpokladom pre výkon arteterapeutickej profesie;
  •  znalosti symboliky v expresívnej tvorbe a praktické zručnosti spojené s projektívnymi metódami;
  •  ovládanie výtvarných techník.