Zaujímavá literatúra

Zaujímavá literatúra

Zoznam doporučených kníh o arteterapii a artefiletike:

 • Šicková, J.: Základy arteterapie. Portál, Praha, 2002.
 • Šicko, J., Šicková, J., a kol.: Therra therapeutica Medzi nebom a zemou. OZ Terra Therapeutica, Bratislava, 2010.
 • Šicková – Fabrici, J.: Arteterapia – úžitkové umenie? Petrus, 2006.
 • Slavík, J., Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky), 1. díl, PedF UK, Praha, 2001.
 • Slavík, J., Wawrosz, P.: Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky, 2. díl, PedF, UK, Praha, 2004.
 • Ženatá, K.: Obrazy z nevědomí. Práce v arteterapeutickém ateliéru, Praha, Portál, 2005.
 • Lhotová, M.: Proměny výtvarné tvorby v arteterapii. České Budějovice, Scientia, 2010.
 • Lhotová, M., Perout, E.: Arteterapie v souvislostech, Portál, 2018
 • LHOTOVÁ, M.: Arteterapie ve speciálním vzdělávaní I., II. České Budějovice, 2013.
 • Hobdayová, A., Ollierová, K.: Tvořivé činnosti pro terapeutickou práci s dětmi. Portál Praha 2000.
 • CASEOVÁ, C., DALLEYOVÁ, T.: Arteterapie s dětmi. Praha, Portál, 1995.
 • JEBAVÁ, J.: Úvod do arteterapie. Praha, Karolinum, 1997.
 • POTMĚŠILOVÁ, P., SOBKOVÁ, P.: Arteterapie a artefiletika nejen pro sociální pedagogy. Olomouc, 2012.
 • Davido, R.: Kresba jako nástroj poznání dítěte. Portál Praha 2001.