Zaujímavá literatúra

Zaujímavá literatúra

Zoznam doporučených kníh o arteterapii a artefiletike:

  • Šicková, J.: Základy arteterapie. Portál, Praha, 2002.
  • Šicko, J., Šicková, J., a kol.: Therra therapeutica Medzi nebom a zemou. OZ Terra Therapeutica, Bratislava, 2010.
  • Šicková – Fabrici, J.: Arteterapia – úžitkové umenie? Petrus, 2006.
  • Slavík, J., Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky), 1. díl, PedF UK, Praha, 2001.
  • Slavík, J., Wawrosz, P.: Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky, 2. díl, PedF, UK, Praha, 2004.
  • Ženatá, K.: Obrazy z nevědomí. Práce v arteterapeutickém ateliéru, Praha, Portál, 2005.
  • Lhotová, M.: Proměny výtvarné tvorby v arteterapii. České Budějovice, Scientia, 2010.
  • Lhotová, M., Perout, E.: Arteterapie v souvislostech, Portál, 2018
  • Hobdayová, A., Ollierová, K.: Tvořivé činnosti pro terapeutickou práci s dětmi. Portál Praha 2000.
  • Davido, R.: Kresba jako nástroj poznání dítěte. Portál Praha 2001.