2% z dane

2% z dane

Venujte svoje 2% z vašich daní a podporte naše aktivity na rozvoj arteterapie na Slovensku.

Ďakujeme!

Údaje o prijímateľovi 2 %:
Obchodné meno/Názov: Asociácia slovenských arteterapeutov
Sídlo: Špania Dolina 112, 974 01
IČO: 50779753
Právna forma prijímateľa: Občianske združenie


Potrené tlačivá na darovanie 2 % (resp. 1%/3%) z dane nájdete na stránkach:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Dôležité termíny:
• do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
• do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)


Popis krokov pre venovanie 2% (3%) z dane (Zamestnanci):
• Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
• Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

• Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
• Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.


Popis krokov pre venovanie 1% (2%) z dane (Firmy)
• Vyplňte v daňovom priznaní právnických osôb oddiel o poukázaní 1 % zo zaplatenej dane.
• Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.
• Daňové priznanie doručte daňovému úrade v mieste sídla Vašej firmy a daň uhraďte do 31. 3. 2024.


Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3% zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).


POZOR! Ak vyplníte formulár, nezabudnite si skontrolovať zarovnanie IČO vpravo. Ak nie je zarovnané správne, Vaše 2% nám neprídu.

Ďakujeme!