ASA

ASA

V januári 2017 sa na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského konalo Ustanovujúce valné zhromaždenie Asociácie slovenských arteterapeutov (ASA). Založením ASA sa zavŕšilo niekoľkoročné úsilie prof. Jaroslavy Šickovej, ktorá bola jednohlasne zvolená za prezidentku ASA. Prof. Jaroslava Šicková sa venuje arteterapii už vyše 20 rokov a jej prínos v oblasti arteterapie bol ocenený doma aj v zahraničí, kde prednášala na mnohých univerzitách a je aj autorkou niekoľkých publikácii o arteterapii. Predsedkyňou ASA sa stala Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

Základným cieľom ASA  je združovať odborných pracovníkov/pracovníčky v oblasti arteterapie a organizácie, ktoré majú v predmete činnosti vykonávanie profesionálnej arteterapie na území SR, presadzovanie ich záujmov, vzájomná spolupráca členov vo všetkých oblastiach ochrany ich záujmov využívajúc nové odborné poznatky v odbore arteterapie a v súvisiacich vedných odboroch pre potreby členov asociácie a na zvyšovanie kvality nimi poskytovaných služieb.

Medzi ďalšie ciele ASA patrí aj napomáhať kreovaniu, schváleniu a implementácii právnych noriem vedúcich k etablovaniu profesie „arteterapeut/ka“, vytvárať a v praxi zavádzať štandardy kvality pre profesionálnu arteterapeutickú prácu, zvyšovať profesionalitu v oblasti arteterapie, podpora vzdelávania v oblasti arteterapie, prispievať k zvyšovaniu informovanosti občanov, odborných inštitúcií a širokej verejnosti v oblasti arteterapie, snaha o začlenenie do európskeho spoločenstva arteterapie ECArTE (European Consortium for Arts Therapies Education) a S.I.P.E. (Société Internationale de Psychopathologie de l’Expression at d’art-thérapie) a začatie úzkej spolupráce s týmito inštitúciami.