Stanovy

Stanovy

Asociácia slovenských arteterapeutov vznikla 8.marca 2017

Jej cieľom je podieľať sa na podpore a rozvoji arteterapie a jej implementácie v rôznych oblastiach jej uplatnenia.

Podrobné Stanovy asociácie nájdete na nasledovnom odkaze:

Stanovy Asociácie slovenských arteterapeutov