8.3.2018 Deň arteterapie – idea spájajúca arteterapeutov na Slovensku

8.3.2018 Deň arteterapie – idea spájajúca arteterapeutov na Slovensku

Deň arteterapie – idea spájajúca arteterapeutov na Slovensku

Deň arteterapie bol vyhlásený Asociáciou slovenských arteterapeutov na konferencii Svetlo a tieň – arteterapia v procese socializácie dňa 9.12.2017, ktorá sa konala na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výber termínu pre tohoročný Deň arteterapie nebol náhodný, ale spája sa s prvým výročím vzniku Asociácie slovenských arteterapeutov, nakoľko hlavná myšlienka, resp. cieľ Dňa arteterapie priamo korešponduje so stanovami asociácie.

Deň arteterapie má napomôcť k rozvoju arteterapie na Slovensku, ktorého cieľom sú:

  • zažiť arteterapeutický proces a jeho využitie v praxi;
  • nadobudnúť nové poznatky v oblasti arteterapie;
  • združiť odborníkov v oblasti arteterapie;
  • nadviazať vzájomnú spoluprácu s organizáciami, ktorých predmetom činnosti je arteterapia;
  • prispieť k informovanosti občanov, odborných inštitúcií a širokej verejnosti z oblasti arteterapie.

Prostredníctvom workshopov a happeningov konajúcich sa 8.3.2018 v mnohých mestách mienime zviditeľniť arteterapiu na Slovensku.

Banská Bystrica

plágát BB

 

Deň arte v base

 

Bratislava

Terra Therapeutica Deň arteterapie

 

denarteterapie_final (1)

 

Hlohovec

Hlohovec Deň arteterapie

 

Košice

Košický deň

 

Prešov

Prešovský deň arte

 

Trnava

Trnavský deň arte


Komentáre nie sú povolené.