Akreditovaný kurz Arteterapie v Banskej Bystrici

Akreditovaný kurz Arteterapie v Banskej Bystrici

Koncom augusta 2020 ASA organizovala 16 hodinový akreditovaný kurz Arteterapie, ktorý sa konal na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Kurz viedla PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. – podpredsedníčka ASA spolu s Mgr. Peter Trepáčom – štatutárom ASA. Účastníci kurzu si mohli vyskúšať prácu s viacerými technikami využiteľnými v práci s rôznymi cieľovými skupinami. Podľa spätnej väzby účastníkov to bol víkend plný nových inšpirácií.

Už teraz sa môžeme tešiť na nasledovný kurz Artefiletiky, ktorý chystáme koncom októbra 2020 v Trnave a veríme, že účastníkom prinesie veľa zaujímavých a obohacujúcich tém.


Komentáre nie sú povolené.