Supervízny workshop pre arteterapeutov s Tamar Hazut /IL/

Supervízny workshop pre arteterapeutov s Tamar Hazut /IL/

Po viac ako 3 rokoch opäť prichádza do Terra therapeutica známa izraelská arteterapeutka TAMAR HAZUT. Tamar pracuje ako arteterapeutka v Haife s ľuďmi, ktorí prežili traumu v súvislosti s vojnou, násilím a postcovidovými problémami.

V sobotu 11.6. 2022 od 9, 30 – 18. 30 povedie supervízny workshop v centre Terra Therapeutica v Lamači. Zapojte sa do supervízneho stretnutia, ktorý sa zameria na posilnenie a obohatenie Vašich terapeutických schopností, aby ste efektívnejšie vedeli pomáhať ľudom vyrovnať sa so stresom, traumou a smútkom.

Harmonogram workshopu:
09.15 – 09.30 Stretnutie a káva
09.30 -11.30 Workshop: Jedinečná úloha arteterapie pri zvládaní stresu, traumy a smútku.
11.30 -11.45 Prestávka
11.45 -13.30 Pokračovanie workshopu
13.30 -14.15 Obed (prosíme prineste si obed zo sebou)
14.15 -16.15 Supervízia prípadovej štúdie
16.15 -16.30 Prestávka
16.30 -18.30 Supervízia prípadovej štúdie

Príprava na workshop:
Každý účastník si môže priniesť škatuľku farebných olejových pastelov a nazbierať rôzne vystrihnuté obrázky z novín a farebných časopisov: fototografie, slová, názvy, krátke články atď., ktoré sa týkajú stresu a traumy a rôzne obrázky o sile, nádeji, pokojnej atmosfére a odolnosti.

Na supervíznu časť:
Prosím, zamerajte sa na jedného pacienta, skupinu alebo workshop. Urobte si krátke zhrnutie o histórii prípadu. Napíšte si hlavnú otázku, o ktorej chcete diskutovať. Prineste si so sebou vybrané dôležité – typické umelecké diela tohto prípadu alebo prineste dobré fotografie alebo ppt prezentáciu\videoprezentáciu na USB na ukážku. Prosíme vás, aby ste si priniesli svoj obed aby sme tento plný program stihli, budeme mať na obed kratšiu prestávku. Malé občerstvenie do skupinového bufetu poteší všetkých.
Počet účastníkov je obmedzený. Ostáva už len pár voľných miest.

Cena: 65 euro ( zahŕňa cielenú supervíziu reagujúcu na prinesenú arteprodukciu Vašich klientov, pacientov, výtvarný materiál, malé občerstvenie, preklad z angličtiny )

Prihlášky a zálohu 35 € prosím posielajte do 10.6. 2022 na adresu: jaroslavasickova@gmail.com a zálohu na č. účtu:
SK56 0200 0000 0013 7387 0855 vo VUB banke
s uvedením Vášho mena s poznámkou „supervízia“


Komentáre nie sú povolené.