Presahy arteterapie – jednodňový arteterapeutický workshop.

Presahy arteterapie – jednodňový arteterapeutický workshop.

Názov workshopu: Arteterapia vo fotografii

Cieľová skupina: workshop je určený pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o umenie a expresívne terapie, nevynímajúc zamestnancov v pomáhajúcich profesiách.

Obsahová náplň workshopu: absolvovaním arteterapeutického workshopu by mal účastník získať vedomosti a zručnosti umožňujúce pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť  arteterapeutické stretnutie v rámci obdobnej terapeutickej skupiny, pri práci s klientmi, ktorých je pomerne zložité zapojiť do konvenčnej individuálnej, či skupinovej arteterapie. 

Cena workshopu: 50,- EUR (poplatok sa hradí vopred).

V cene workshopu  je zahrnutá strava (obed,  večera)  a materiál.

Vlastné pomôcky: fotoaparát s príslušným USB káblom do počítača.

Termín: 14.10.2017.

Čas: od 9:00 do 18:00 hod.

Miesto workshopu: Penzión Klopačka, Špania Dolina, okr. Banská Bystrica

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom mailu: asa.kurzy@gmail.com.

Lektor workshopu: Mgr. Peter Trepáč, je členom Asociácie slovenských arteterapeutov a  má dlhoročné skúsenosti v arteterapii s rôznou klientelou. Lektor je držiteľom niekoľkých ocenení vo fotografii. 


Komentáre nie sú povolené.