Ako prebiehal deň arteterapie 2019

Ako prebiehal deň arteterapie 2019

Deň arteterapie v Trnave

V Ateliéri „Som Doma“ sme mali „Improvizáciu v pohybe“. Stali sme sa predmetmi, situáciami, emóciami, hýbali sme nimi a oni sa hýbali v nás. Tvorili sme, stvárňovali, kreslili, modelovali a  o tom všetkom sme diskutovali, interpretovali a pozerali sa na diela v rôznych svetlách, farbách, uhloch. Noví ľudia a informácie, skvelá atmosféra, vášeň aj pokoj, to všetko sme zažili. Ďakujeme tým, ktorí boli s nami, zdieľali seba a vnímali zdieľanie iných.

Deň arteterapie v Banskej Bystrici

Katedra sociálnej práce sa v spolupráci s Asociáciou slovenských arteterapeutov zapojila do organizovania tejto jedinečnej udalosti na Pedagogickej fakulte UMB a zároveň vytvorila priestor pre diskusiu na tému arteterapia. Organizátori vytvorili možnosť dotknúť sa arteterapie prostredníctvom workshopu „Etudy z kriminálu“ (Peter Trepáč) a vyskúšať si techniky na arteterapeutickom seminári (Katarína Kurčíková). Deň arteterapie bol vyhlásený Asociáciou slovenských arteterapeutov na konferencii Svetlo a tieň – arteterapia v procese socializácie dňa 9.12.2017, ktorá sa konala na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výber termínu nebol náhodný, ale spája sa s výročím vzniku Asociácie slovenských arteterapeutov, nakoľko hlavná myšlienka a cieľ Dňa arteterapie priamo korešponduje so stanovami asociácie. Deň arteterapie napomáha k rozvoju arteterapie na Slovensku a jeho cieľom bolo: zažiť arteterapeutický proces a jeho využitie v praxi; nadobudnúť nové poznatky v oblasti arteterapie; združiť odborníkov v oblasti arteterapie; nadviazať vzájomnú spoluprácu s organizáciami, ktorých predmetom činnosti je arteterapia; prispieť k informovanosti občanov, odborných inštitúcií a širokej verejnosti z oblasti arteterapie

Deň arteterapie v Košiciach

Slovenský deň arteterapie 8.3.2019 sa v zariadení Facilitas n.o. Košice niesol v dobrej nálade, pestrosti farieb a kreativite. Z palety workshopov si mohli vybrať deti aj dospelí. Keďže farby sú univerzálnym „jazykom“ zapojili sa aj naši dobrovoľníci zo zahraničia. Workshopy prebiehali pod našou supervíziou a pre veľký záujem sme ich realizovali postupne na troch miestach, vo Východoslovenskej galérii Košice, v zariadení Facilitas n.o. Košice a na ZUŠ Irkutská 1 Košice.  Spolu sa zúčastnilo 65 účastníkov včetne klientov zariadenia, detí a dobrovoľníkov.

Tešíme sa zase nabudúce.


Komentáre nie sú povolené.