Kurz Arteterapie a artefiletiky

Kurz Arteterapie a artefiletiky


Ó, jak blažený by byli lidé, kdyby chápali, že všechno, co by je mohlo učinit blaženými, je v nich, a kdyby toho uměli využívat k dosažení svých cílů, totiž, aby každý chtěl, mohl a uměl být svůj a radovat se z toho, co máme“. J.A.Komenský

Skúsený lektor RNDr. Roman Vančura nás previedol technikami artefiletiky a arteterapie, vysvetlil rozdiely a zoznámil nás so štruktúrou artefiletickej hodiny. Poskytol nám námety na prácu s rôznymi technikami v skupine. Tvorenie je ako cesta, ktorá nás vedie do nášho vnútorného sveta, kde nevnímame čas a reflektívny dialóg zase vytvára cestu späť k spoločnosti, objavovaniu inakosti a rozširovaniu nášho vnímania a našich obzorov aj v živote. Obe cesty sú dôležité pre náš rozvoj, otvorenosť a slobodu. Artefiletika nám pomáha nájsť cestu z fiktívneho sveta v ktorom sa pohybujeme a vytvárame si svoje predstavy, nehodnotí, neporovnáva, ale vzdeláva a posúva nás ďalej.


Komentáre nie sú povolené.