Pohľadnica z Prahy

Pohľadnica z Prahy

STORY BY MARKUS:

Bylo nebylo…. 28. – 29.6 2019 sa v Prahe konala veľká medzinárodná konferencia expresívnych terapií SPACE FOR ART THERAPIES IV. téma RESPEKT A DOTEK. Zišli sa dramaterapeuti, muzikoterapeuti, arteterapeuti a terapeuti tanečno-pohyboví.

Bola hudba, tanec, tvorili sa rozprávky. Tvorilo sa z hliny, farbami, slovami i telom samým. Na scénu prichádzali emócie, príbehy, zážitky i vízie.

Dotkli sa nás nové priateľstvá, rešpektovala sa osobitosť. Odnášame si v srdci DOTYK a REŠPEKT k schopnostiam a prežívaniu iných.

Lenka a Andrea

ASA (Asociácia slovenských arteterapeutov)


Komentáre nie sú povolené.