ARTETERAPEUTICKÉ DNI VÝCHODU 2019

ARTETERAPEUTICKÉ DNI VÝCHODU 2019

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborné podujatie akreditované Komorou slovenských psychológov a Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Arteterapeutické dni východu 2019, ktoré sa bude konať v dňoch 18.-19.10.2019 vo Východoslovenskej galérii v Košiciach.

Zámerom konferencie je prepojenie teoretických poznatkov, výsledkov výskumov a príkladov dobrej praxe. Zameranie sa na podporu ľudí so zdravotným či sociálnym znevýhodením s cieľom zvyšovania ich šancí na zaradenie sa do spoločnosti, odstraňovanie sociálnej izolácie a zlepšovanie prístupu k rôznym oblastiam spoločenského a kultúrneho života. Prednášky a workshopy vedené odborníkmi ponúknu teoretické poznatky a praktické skúsenosti, využitie inovatívnych prístupov, inšpiráciu ako aj konkrétne techniky využiteľné vpraxi.Súčasťou konferencie je priestor pre zdieľanie poznatkov a skúseností menej formálnym spôsobom, výtvarnej a pracovnej činnosti klientov zariadení a posterové prezentácie arteterapeutických aktivít zariadení.

Pozvánku na ADV nájdete: tu

Prihlasovací formulár nájdete: tu


Komentáre nie sú povolené.