Slobodný priestor pre väznených a prepustených odsúdených

Slobodný priestor pre väznených a prepustených odsúdených

Aj tento rok sme sa zapojili do grantového projektu nadácie VÚB:

Galéria väzenského umenia

Chceme prispieť k zvýšeniu povedomia ľudí o živote väznených a prepustených odsúdených občanov. Okrem výtvarných prác budú výstavy sprostredkúvať informácie a poznatky zo života väzenskej subkultúry, obohatené o fotografie z rôznych umeleckých projektov. Významným cieľom je podporiť tvorbu a fungovanie väzenských ateliérov, čím sa vybuduje umelecká komunita vo výkone trestu, kde vznikne zvláštny, jedinečný druh umenia. Podporou projektu sa umožní odsúdeným, ale aj prepusteným väzňom napĺňať ich voľný čas kultúrnymi aktivitami, čo napomôže ich začleneniu do spoločnosti bez porušovania noriem a zákona.

Projekt je možné podporiť Vašim hlasom zaslaním SMS na stránke VÚB: https://www.nadaciavub.sk/komunitne-granty/?projekt=slobodny-priestor-pre-vaznenych-a-prepustenych-odsudenych&fbclid=IwAR0gIvC1MRXqMp1pSUH5dX0uSjLF5pVygbQ9QJdo0x88AwBRD5Rpi2QVXI8


Komentáre nie sú povolené.