8. MAREC 2024 – DEŇ ARTETERAPIE – PROGRAM

8. MAREC 2024 – DEŇ ARTETERAPIE – PROGRAM

8. marec 2023

Deň arteterapie napomáha k rozvoju arteterapie na Slovensku. Veríme, že aj tento rok zažijete arteterapeutický proces v praxi, nadobudnete nové pohľady a poznatky v oblasti arteterapie. Naši kolegovia – arteteapeuti a arteterapeutky vám prostredníctvom workshopov, prednášok a rôznych aktivít budú približovať ARTETERAPIU počas celého týždňa. Tešíme sa na stretutie s vami. Tím Asociácie slovenských arteterapeutov.

PROGRAM:

 • Prof. Jaroslava Šicková Fabrici – ARTETERAPIA AKO POSLANIE

Srdečne Vás pozývame na oslavu arteterapie – workshop pod vedením Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková- Fabrci, PhD, akad. sochárky ARTETERAPIA AKO POSLANIE – arteterapeutické protokoly SEEA ( Spirituálne-ekologickej-existencionálnej arteterapie) inšpirované biblickými podobenstvami, zamerané na podporu duševného zdravia8. marca 2024 v od 17, 00 do 19, 00 v Centre Terra therapeutica, Bratislava, Rajtákova 50 Reflexia študenta na seminár Päť chlebov a dve ryby: „ V semináři mě nejvíc oslovil duchovní náboj a jistá morální naléhavost mezi řádky i na řádcích, obé v terapeutickém diskurzu celkem vzácné.V dnešním světě a také v terapii se mnoho věnujeme hledání osobního štěstí a spokojenosti. Téma utrpení a oběti v křesťanském duchu je cosi nezvyklého, jistým způsobem dráždivého a rozhodně inspirujícího. Závěrečná „Poslední večeře“, když jsme společně seděli kolem stolu a dělili se o chleby svého potěšení a chleby bolesti, měla nesmírně silnou atmosféru – člověk skutečně cítil potřebu nalít do poháru a sdílet „tělo a krev Páně“, jakkoliv o tom vlastně nebyla řeč. Takže díky, výjimečný moment.“Vstup voľný! Svoju účasť potvrďte, prosím, do 29.2. 2024 na adresu: jaroslavasickova@gmail.com

 • Peter Trepáč – Ako chutí arteterapia

Stručná obsahová náplň workshopu/prednášky: prednáška spojená s workshopom prinesie účastníkom sebaskúsenostný zážitok spojený s arteterapiou. Poskytne účastníkom základné vedomosti a zručnosti z oblasti arteterapie.

Cieľová skupina, pre ktorú je workshop/prednáška určená: odborná a laická verejnosť.

Miesto, termín a čas workshopu/prednášky: 4. 3. 2024 o 15:30 v Komunitnom centre Sásová, Tatranská 10, Banská Bystrica.

Kontaktná osoba: Peter Trepáč, peto.trepac@gmail.com

Dôležitá informácia pre účastníkov a účastníčky: prednáška spojená s aktívnou účasťou na arteterapeutickom workshope. Počet účastníkov je obmedzený.

 • Katarína Kurčíková – ARTETERAPIA

Stručná obsahová náplň workshopu/prednášky:  Arteterapia pracuje s predstavivosťou a zároveň nám ponúka iný pohľad na svet a samých seba. Učí nás viac preciťovať, vnímať, premýšľať, tvoriť, reflektovať. Podnetom pre našu prácu bude kresba a maľba. Cieľom stretnutia je lepšie pochopenie vlastného vnútra, vyjadrenie a poznávanie svojich pocitov (výtvarné dielo sa neanalyzuje ani nehodnotí z výtvarného hľadiska, ide skôr o uvedomenie si svojich emócií, rozvoj tvorivosti, sebapoznávanie, reflexia).

Cieľová skupina, pre ktorú je workshop/prednáška určená: študenti a študentky Pedagogickej fakulty UMB, klienti a klientky Centra prevencie a poradenstva Zvolen, účastníci a účastníčka Festivalu Dobrého vzdelávania.

Miesto, termín a čas workshopu/prednášky: 

7. 3. 2024  Centrum poradenstva a prevencie Zvolen (stretnutie je určené pre klientov a klientky CPP Zvolen)

8. 3. 2024 – Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica (stretnutie je určené pre študentov a študentky PF UMB)

9. 3. 2024 – SPOZNAJME SA PROSTREDNÍCTVOM FARIEB, Festival dobrého vzdelávania, Škola ALMA ZVOLEN (stretnutie je určené pre všetky deti a ich rodičov viac informácií nájdete tu: Festival dobrého vzdelávania | Alma (skolaalma.sk) )

Kontaktná osoba: Katarína Kurčíková

Dôležitá informácia pre účastníkov a účastníčky: Katarína Kurčíková je vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, akreditovaná arteterapeutka, predsedníčka Asociácie slovenských arteterapeutov. Okrem výučby na univerzrite vedie individuálnu, skupinovú a rodinnú arteterapiu (Centrum poradenstva a prevencie Zvolen, Edu-spec súkromné špeciálonpedagogické vzdelávacie centrum Zvolen, Inkluherne v centre OKO Zvolen, Svetielko nádeje Banská Bystrica). Rada prepája arteterapiu aj s inými expresívnymi terapiami. Je členkou tímu The Duke of Edinburgh´s International Award na UMB, spolupracuje ako mentorka pre Vnímavé školy – Eduma n.o. Miluje cestovanie, číta knihy, zaujíma sa o tradičné remeslá a dáva veciam aj ľuďom druhú šancu. Jej ambíciou v práci je podporiť kreativitu ľudí, ich sebapoznávanie a spoločne sa tak učiť niečo nové jeden od druhého.

 • Evka Ďurišová

Názov prvej aktivity: Arteterapeutický workshop Sebapoznanie

Stručná obsahová náplň workshopu/prednášky: Ochutnávka vybraných arteterapeutických techník pre uvoľnenie, relaxáciu a vlastnú reflexiu v kreatívnom procese.

Cieľová skupina, pre ktorú je workshop/prednáška určený: Zamestnanci organizácie

Miesto, termín a čas workshopu/prednášky: Bratislava, 13.3.2024 9,00- 14,00 hod.

Kontaktná osoba: Eva Ďurišová

Dôležitá informácia pre účastníkov a účastníčky: Účasť bez online sveta, je pre nás dôležitá veta 🙂

Názov druhej Aktivity: Tvoríme s láskou 

Stručná obsahová náplň workshopu/prednášky: II.ročných slovenského Dňa arteterapie s deťmi z CZŠ Sv. Martina v Hviezdoslavove, tvorenie a reflexia detí na vybrané témy

Cieľová skupina, pre ktorú je workshop/prednáška určený: deti 2. ročníka ZŠ

Miesto, termín a čas workshopu/prednášky: CZŠ. Sv. Martina v Hviezdoslavove, 14.3.2024, 8,00- 12,00 hod.

Kontaktná osoba: Eva Ďurišová

Dôležitá informácia pre účastníkov a účastníčky: Poďme spolu smiať sa, tvoriť a potom veľa toho nahovoriť!

 • Lucia Golisová

Lucia Golisová – Sebavyjadrenie kresbou – individuálna arteterapia s mladými ľuďmi s Aspergerovým syndrómom

Názov: Sebavyjadrenie kresbou – individuálna arteterapia s mladými ľuďmi s Aspergerovým syndrómom

Stručná obsahová náplň workshopu/prednášky: Tento rok sa k iniciatíve dňa arteterapie zapojím individuálnou arteterapiou s mladými ľuďmi s Aspergerovým syndrómom, počas ktorej budú môcť výtvarne – neverbálne vyjadriť svoje vnútorné obsahy, ktoré majú ťažkosti vypovedať slovami. Následne, pri spoločnom rozhovore o obrázku,  viac porozumieť sebe  a svojmu prežívaniu.

Cieľová skupina, pre ktorú je workshop/prednáška určený: tínedžeri s Aspergerovým syndrómom

Miesto, termín a čas workshopu/prednášky: ZUŠ Mozartova, Trnava

Kontaktná osoba: Lucia Golisová

Dôležitá informácia pre účastníkov a účastníčky: kapacity sú už naplnené

 • Monika Piliarová Farebný týždeň

Farebný týždeň od 4 do 8. 3. 2024 – Farby ako denný program s arte inšpiráciou denne na zoom linku od 10 do 11 hod

8.3.2024

Stručná obsahová náplň workshopu/prednášky: Biela ako podklad – online i na živo workshop s témou bieleho podkladu ako výzvy pre našu tvorbu pod vedením Mgr. Gabriela Hvizdošová Bartková 10-11 hod . 8.3.2024

Biela ako farba – využitie bielej v kontexte arteterapie – workshop pod vedením PhDr. Monika Piliarová PhD. online i naživo – 13-14 hod  8.3.2024

Link na všetky uvedené aktivity      https://us02web.zoom.us/j/5471990726

Cieľová skupina, pre ktorú je workshop/prednáška určený: záujemci o arteterapiu, pomáhajúci profesionáli, priaznivci tvorivých aktivít.

Miesto, termín a čas workshopu/prednášky: Denné centrum duševného zdravia Košice, Spišské námestie 4, 040 12 Košice 8.3.2024 Deň otvoreného ateliéru s témou Zázračná krajina v spolupráci s Lenka Vyhlidalova

Kontaktná osoba: Erika Martínková 0918 579 088     facilitasjazero@gmail.com

Dôležitá inofrmácia pre účasnítkov a účastníčky: V týždni od 4 do 8. marca 2024 je možno online i na živo v zariadení zažiť s nami arteterapiu, potrebné sú bežné pomôcky na tvorbu, lepidlo, papier, nožnice, farbičky. V daný deň, sme vo farbe oblečení, a tvoríme v nej.

 • Dáša Polievková
 • Barbora Sender

Názov: Arteterapeutický seminár

Anotácia: Cieľom arteterapeutických seminárov je predstaviť účastníkom poslanie arteterapie, definovať hlavné úlohy a oblasti zamerania. Taktiež načrtnúť krátku históriu (a jej hlavných predstaviteľov) arteterapie vo svete a na Slovensku. Účastníci spoznajú základné prístupy, metódy a techniky v arteterapii a vyskúšajú si metódu relaxácie a imaginácie. Potrebné sú len základné pomôcky (papier, ceruzka a pastelky).

Cieľová skupina: Študenti a študentky PF UKF v Nitre (osobne) a verejnosť (online na ZOOM)

Miesto, termín a čas workshopu: Nitra (ZOOM), 2.3.2024 (len študenti UKF) a 13.3.2024 o 13:15 (študenti UKF a verejnosť na ZOOM) na linku: https://us05web.zoom.us/j/81505558288?pwd=ofYbl9u1F1wDIra8fk52SdoMpLNI4a.1 

(Topic: Arteterapeutický seminár, Meeting ID: 815 0555 8288, Passcode: 2UsvmN)

Kontaktná osoba: PaedDr. Barbora Sender, PhD., barbora.sender@gmail,com

 • Eva ČernokováWorkshop zameraný na sebapoznanie a prevenciu syndrómu vyhorenia

Stručná obsahová náplň workshopu/prednášky: teoretická časť ako predchádzať vyhoreniu + seba skúsenostné cvičenia 

Cieľová skupina, pre ktorú je workshop/prednáška určený: dospelí, dospelí pracujúci v pomáhajúcich profesiách

Miesto, termín a čas workshopu/prednášky: Atelier Evalon, Ostrov pri Piešťanoch 39, čas 10,00 – 12,00, 8.3.2024

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Černoková

Dôležitá informácia pre účastníkov a účastníčky: treba sa vopred ohlásiť, kapacita je obmedzená

Alexandra Tóčik Berkyová – Sasha Art Therapy

 • Irena Lehotská – Ateliér INAK
 • Silvia Jakab

Komentáre nie sú povolené.