Grantový program ARTEMÉTA 2024

Grantový program ARTEMÉTA 2024

Asociácia slovenských arteterapeutov vyhlasuje druhý ročník grantového programu Arteméta, v rámci ktorého si dala za cieľ dostať arteterapiu medzi ľudí a na miesta, kde sa doposiaľ nerealizovala alebo sa objavila len okrajovo. Občianske združenia, neziskové organizácie a jednotlivci, ktorí pracujú so zraniteľnými skupinami, či osobami, tak môžu získať grantový príspevok na realizáciu arteterapie.

Organizácie a jednotlivci môžu požiadať o grant písomným vypracovaním projektu do 30. apríla 2024, ktoré je potrebné zaslať na mailovú adresu asociacia.arteterapeutov@gmail.com

Prijaté projekty posúdi odborná komisia pozostávajúca z členov a členiek asociácie. Asociácia slovenských arteterapeutov prerozdelí celkovo 900,- eur medzi 3 víťazné projekty. Informácie o výsledkoch a víťazných projektoch budú zverejnené 30. mája 2024 na internetovej stránke www.art-therapy.sk. Víťazné arteterapeutické projekty je potrebné realizovať od júna do decembra 2024. Záverečnú správu je potrebné zaslať do 31.1.2025.

Predpokladom získania finančnej podpory je kvalitné písomné spracovanie žiadosti o grant, ktorá preukáže kompetentnosť a výsledky doterajšej činnosti predkladateľa. Posudzované budú predovšetkým reálne arteterapeutické ciele s jednotlivcom, či skupinou a ich udržateľnosť, originalita zámeru projektu, skúsenosti arteterapeuta/arteterapeutky, ako aj finančné využitie pridelených prostriedkov slúžiacich na pokrytie arteterapeutických stretnutí.

Asociácia slovenských arteterapeutov verí v zmysel vzájomnej pomoci, a preto  chce svojím grantovým programom podporiť zariadenia a neziskové organizácie, či jednotlivcov v ich originálnych arteterapeutických aktivitách, na ktoré často chýbajú dostatočné finančné prostriedky.

Tím ASA


Komentáre nie sú povolené.