Konferencia „Kreatívna cesta k duševnému zdraviu a wellbeingu: Arteterapia v pomáhajúcich profesiách“

Konferencia „Kreatívna cesta k duševnému zdraviu a wellbeingu: Arteterapia v pomáhajúcich profesiách“

Asociácia slovenských arteterapeutov a Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica Vás pozýva na konferenciu „Kreatívna cesta k duševnému zdraviu a wellbeingu: Arteterapia v pomáhajúcich profesiách“. Doobeda nás čaká panelová diskusia, kde odznejú pohľady významných odborníčok/odborníkov na tému duševného zdravia a wellbeingu v kontexte arteterapie v pomáhajúcich profesiách. Poobede diskusiu vystriedajú zaujímavé workshopy, kde si budete môcť zážitkovou formou vyskúšať jednotlivé arteterapeutické techniky a zdieľať svoje diela alebo postrehy. Veríme, že znovu spolu strávime príjemný deň plný užitočných informácií, podnetov a osobných kontaktov.

CIEĽ KONFERENCIE:

Vytvorenie priestoru pre panelovú diskusiu a výmenu praktických skúsenosti z oblasti duševného zdravia, wellbeingu a arteterapie pre osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti pomáhajúcich profesií – pedagogika, psychológia, sociálna práca, sociálna pedagogika,  liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika, ale i osoby, ktoré pôsobia  vo  verejnej správe, v mimovládnych organizáciách, v cirkevných organizáciách,  v sociálnej oblasti, v oblasti  ľudských práv, ale aj životnom prostredí, ako aj v oblasti vzdelávania – pri práci s deťmi a s mládežou, dospelými a seniormi. Prostredníctvom konferencie chceme posilniť pozíciu arteterapie na Slovensku.

ORGANIZAČNÝ TÍM KONFERENCIE:

Mgr. Peter Trepáč, PhDr. Katarína Kurčíková, PhD., Mgr. Lucia Rusnáková, PhD., Mgr. Evka Ďurišová, Mgr. Veronika Klára Endrychová, PaedDr. Barbora Sender, PhD., Mgr. Janka Šolcová, PhD., študenti a študentky Sociálnej práce PF UMB

Miesto konferencie: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, Banská Bystrica

Vstupenky NEBUDE možné kúpiť na mieste. 

ĎAKUJEME! 

Úhrada poplatku:

Základný účastnícky poplatok: 40 €

Členovia/členky Asociácie slovenských arteterapeutov: 30 €

Zamestnanectvo PF UMB: 30 €

Prihlasovanie bude spustené od apríla 2024 do 5. mája 2024 alebo do vypredania vstupeniek. Odpoveď o prihlásení aj s faktúrou dostanete do 5 pracovných dní od prihlásenia (prosím skontrolujte si mail prípadne spam, ak Vám potvrdenie a faktúra neprídu do 5 dní, kontaktujte nás prosím na asociacia.arteterapeutov@gmail.com.

Prihlásiť sa môžete tu: Prihlasovanie je ukončené

Počet miest je limitovaný!

V poplatku je zahrnuté drobné občerstvenie cez prestávky a certifikát o účasti.

Vaša prihláška na konferenciu bude finálne akceptovaná až po úhrade registračného poplatku.

Registračný poplatok za konferenciu je nevratný. Slúži na pokrytie nákladov spojených s konferenciou. Ďakujeme za pochopenie.

SPRIEVODNÉ AKCIE:

  • Predaj odbornej literatúry (stánok Artforum).
  • V priebehu odborného seminára bude k dispozícii malé občerstvenie

Kompletný program, informácie o prednášajúcich a anotácie workshopov nájdete tu:

PROGRAM:

9:00 – 10:00 Registrácia 

10:00 – 10:20 Otvorenie konferencie

10:20 – 12:00 Panelová diskusia  (Budova C)  „Kreatívna cesta k duševnému zdraviu a wellbeingu: Arteterapia v pomáhajúcich profesiách“ (miestnosť D001) Diskusiu povedie  PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. – vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, predsedníčka ASA a Mgr. Peter Trepáč – Pedagóg na úseku pedagogických a psychologických činností v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici – Kráľovej, štatutár ASA,  Diskutujúci: prof. PaedDr. Jaroslava Šicková Fabrici, PhD. – akademická sochárka, riaditeľka Inštitútu pre vzdelávanie v arteterapii, zakladateľka OZ Terra Terapeutica, prezidentka ASA, Mgr. Andrea Orosová, PhD. – klinická liečebná pedagogička, s dlhoročnou praxou na 1. Psychiatrickej klinike v Košiciach, PhDr. Monika Piliarová, PhD. – riaditeľka Denného centra duševného zdravia v Košiciach, Mgr. Peter Bielik – psychológ a mentálny kouč, PaedDr. Barbora Sender, PhD., – certifikovaná arteterapeutka, špeciálna pedagogička a vysokoškolská učiteľka na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 14:30 Prvý blok workshopov  (Budova C)

Workshop 1: Bezpečný priestor – Mgr. Lucia Golisová, PhD.

Workshop 2: Ostrovy v našom životeMgr. Eva Ďurišová

Workshop 3:  Čaro môjho mena, čaro môjho ja – PaedDr. Barbora Sender, PhD. a PaedDr. Adela Melišeková Dojčanová PhD.

Workshop 4: Veľký príbeh emócií Ing. Dáša Polievková, PCIC

Workshop 5: Bálintovská skupina – Mgr. Róbert Klein

Workshop 6: Muzikoterapeutický workshop – Miro Randuška

14:30 – 15:00 Prestávka

15:00 – 16:30 Druhý blok workshopov (Budova C)

Workshop 1: Bezpečný priestor – Mgr. Lucia Golisová, PhD.

Workshop 2: Ostrovy v našom životeMgr. Eva Ďurišová

Workshop 3:  Čaro môjho mena, čaro môjho ja – PaedDr. Barbora Sender, PhD. a PaedDr. Adela Melišeková Dojčanová PhD.

Workshop 4: Veľký príbeh emócií Ing. Dáša Polievková, PCIC

Workshop 5: Bálintovská skupina – Mgr. Róbert Klein

Workshop 6: Muzikoterapeutický workshop – Miro Randuška

WORKSHOPY:

Tešíme sa na Vás!

Tím Asociácie slovenských arteterapeutov a tím Katedry sociálnej práce PF UMB, Banská Bystrica.


Komentáre nie sú povolené.