VÝSLEDKY GRANTOVÉHO PROGRAMU ARTEMÉTA 2024

VÝSLEDKY GRANTOVÉHO PROGRAMU ARTEMÉTA 2024

Asociácia slovenských arteterapeutov  oznamuje výsledky  druhého ročníka grantového programu Arteméta 2024. 

Arteméta je grantový projekt, v rámci ktorého si Asociácia slovenských arteterapeutov dala za cieľ dostať arteterapiu medzi ľudí a na miesta, kde sa doposiaľ nerealizovala alebo sa objavila len okrajovo. Občianske združenia, neziskové organizácie a jednotlivci arteterapeuti a arteterapeutky, ktorí pracujú so zraniteľnými skupinami, či inými osobami, tak mohli získať grantový príspevok na realizáciu arteterapie.  

Prijaté projekty posúdila odborná komisia pozostávajúca z členov a členiek asociácie. Asociácia slovenských arteterapeutov prerozdelila celkovo 900,- eur (t.j. 3 x 300eur) medzi 3 víťazné projekty.   

Predpokladom získania finančnej podpory bolo kvalitné písomné spracovanie žiadosti o grant, ktorá preukázala kompetentnosť a výsledky doterajšej činnosti predkladateľa. Posudzované boli predovšetkým reálne arteterapeutické ciele s jednotlivcom, či skupinou a ich udržateľnosť, originalita zámeru projektu, skúsenosti arteterapeuta,  ako aj finančné využitie pridelených prostriedkov slúžiacich na pokrytie arteterapeutických stretnutí.    

Ďakujeme, že ste sa zapojili do grantového programu Asociácie slovenských arteterapeutov – Arteméta.  Na základe podaných žiadosti o poskytnutie grantu Vás informujeme o podporených a nepodporených projektoch.

Veríme, že aj v prípadných nepodporených projektov bude v ďalších grantových programov Asociácie slovenských arteterapeutov  ich žiadosť úspešná! 

Jednotlivcom podporených projektov srdečne gratulujeme!

Podporené projekty:

 1. Powerbanka do šedých dní – Liečebno-výchovné sanatórium
 2. Hniezdo rodinný kruh – Paleta rodiny- podporná skupina pre rodičov malých detí
 3. Farby slobody – Chamulová Marica

Nepodporené projekty:

 1. Perpetuum dreams – Modrá vlna, o.z.
 2. Od počutého k videnému – Mária Kokoľusová
 3. Darujme jeden druhému vo veľkom – Úsmev prosím!, o.z.
 4. Správa zariadení sociálnych služieb, Manová Michaela
 5. Vianočné tvorenie – Matúšková Žbirková Lucia
 6. Farebná cesta svetla – OZ Cesta svetla
 7. Letný tábor – maľovanie pre dušu – Linda Suchá
 8. FARBY VO MNE- spoznaj sám seba cez arteterapiu – IER Levice, s.r.o.
 9. Keď umenie lieči a spája II. – Spojená škola internátna

Asociácia slovenských arteterapeutov verí v zmysel vzájomnej pomoci, a preto je jej víziou prostredníctvom grantového programu podpora zariadení a neziskových organizácií, či jednotlivcov v ich originálnych arteterapeutických aktivitách, na ktoré často chýbajú dostatočné finančné prostriedky.

Tím ASA  


Komentáre nie sú povolené.