Program – Deň arteterapie

Program – Deň arteterapie

8. marec 2023

Deň arteterapie napomáha k rozvoju arteterapie na Slovensku. Veríme, že aj tento rok zažijete arteterapeutický proces v praxi, nadobudnete nové pohľady a poznatky v oblasti arteterapie. Naši kolegovia – arteteapeuti a arteterapeutky vám prostredníctvom workshopov, prednášok a rôznych aktivít budú približovať ARTETERAPIU počas celého týždňa. Tešíme sa na stretutie s vami. Tím Asociácie slovenských arteterapeutov.

PROGRAM:

  1. Rozprávanie prof. J. Šickovej – Fabrici „Na sútoku Hudson river a Dunaja“. Rozprávanie je venované začiatkom arteterapie na Slovesnku a pamiatke americkej arteterapeutky Laury Greenstone. 8.marca 2023 od 18.00h – 20.00h, Terra Therapeutica, Rajtákova 50, Lamač. Vstup voľný, poprosíme potvrdiť účasť na jaroslavasickova@gmail.com do 5.3.2023. Počet miest je obmedzený.

2. Workshop pre študentov a študentky pomáhajúcich profesií na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Katedra sociálnej práce sa v spolupráci s Asociáciou slovenských arteterapeutov zapojila do organizovania tejto jedinečnej udalosti na Pedagogickej fakulte UMB a zároveň vytvorila priestor pre workshop a diskusiu na tému ARTETERAPIA. Workshop a diskusiu povedie Katarína Kurčíková dňa 8.3.2023.

3. Sasha Tóčik Berkyová – Individuálna arteterapia naživo alebo online, 50% zľavy na arte-poukážky v eshope od 1.-15.marca 2023. Viac informácií nájdete na www.sasha-art-therapy.sk

4. Dáša Polievková – Sebarozvojová arteterapia. Podpora v životných aj kariérnych témach. Je potrebné sa dopredu objednať do správy alebo na email. Viac informácií: Koučing.arte.terapia, Černyševského 10 HUB, Bratislava, cattcoaching@gmail.com

5. DEŇ ARTETERAPIE v Kalinove. Srdečne pozývame 8.marca 2023, od 15hod. do 17 hod. Otvoríme Atelier v Náruči Betania Kalinovo pre verejnosť budeme tvoriť v intenciách L’art pour la santé, Umenie pre zdravie. Príďte si vyskúšať a zažiť tvorenie! Tešíme sa na Vás! S Platforma Naše školstvo.

6. DEŇ ARTETERAPIE v Lučenci. Srdečne pozývame 8.marca 2023 od 10 h do 12 h bude otvorený ateliér dobrovoľnej tvorby  pri Remeselnom pitvore v kine Apollo Lučenec pre verejnosť. Výstava diel ľudí, ktorí radi tvoria spojená s tvorením v intenciách L’ art pour la santé. Umenie pre zdravie. Príďte si vyskúšať a zažiť tvorenie! Tešíme sa na Vás! S Platforma Naše školstvo

7. FAREBNÝ TÝŽDEŇ v Košiciach
Deň arteterapie má napomôcť k rozvoju arteterapie na Slovensku.

● prezentovať metódy a techniky arteterapie vlastným zážitkom v arteterapeutickom procese;

● vytvoriť priestor na zdieľanie skúseností a združenie odborníkov v oblasti arteterapie;

● nadviazať vzájomnú spoluprácu s organizáciami, ktorých predmetom činnosti je arteterapia;

● prispieť k informovanosti občanov, odborných inštitúcií a širokej verejnosti. 

POHYB Link na Zoom: aktuálne na fb  Lektorky workshopu: Mgr. Gabriela Hvizdošová Bartková,  PhDr. Monika Piliarová PhD.
Cieľová skupina: záujemcovia o arteterapiu, sebarozvoj, sebapoznanie, vekovo neobmedzené Pre ÚČASTNÍKOV DOSTUPNÉ A BEZPLATNÉ https://us02web.zoom.us/j/5471990726   TU KLIKNI NA PRIPOJENIE Špecializované sociálne poradenstvo, Rehabilitačné stredisko, facilitas@post.skwww.facilitas.sk,facilitas fb, 0907933214, 0918579088

8. Asociácia slovenských arteterapeutov v spolupráci s Cirkevnou ZŠ v Hviezdoslavove a Cirkevnou ZUŠ pripravili kreatívny deň s názvom „Tvoríme s láskou“, kde budeme spoločne tvoriť na témy, ktoré deti
vyberú priamo v procese, pričom východiskovou inšpiráciou bude kreatívna detská kniha básní „Vesmírom k sníčkom“. Následne budeme o vytvorených dielach diskutovať a porozprávame si aj, čo je arteterapia a kde všade by sme jej miesto mohli nájsť. Tvorivé aktivity a diskusiu povedie Eva Ďurišová 8.3.2023.

9. DEŇ ARTETERAPIE v Prievidzi. Renáta Hazáková sa vo svojom ateliéri tiež zapája do celoslovenskej akcie Deň arteterapie. V jej malom ateliéri v Prievidzi vás pozýva na workshop arteterapie. Záujemcovia o arteterapiu si môžu prísť zažiť aké to je v dvoch časoch: 14:00-16:00 a 17:00-19:00, zdarma. 

10. DEŇ ARTETERAPIE v Banskej Bystrici. Dňa 9.3.2023 o 16:30 sa v rámci celoslovenského Dňa arteterapie uskutoční v Komunitnom centre Fončorda, Havranské 9, Banská Bystrica prednáška so zážitkovým workshopom. Cieľom podujatia je sprostredkovať odbornej a laickej verejnosti informácie o arteterapeutických aktivitách, ktoré sa realizujú s duševne a mentálne narušenými jedincami. Workshop arteterapie povedie Mgr. Peter Trepáč.

11. DEŇ ARTETERAPIE v Poprade. Téma prednášky: Inštruktor sociálnej rehabilitácie ako aktivizačný pracovník zameranie: Arteterapia. Termín 9.- 10. marec 2023, Hotel Tatra. Programom sprevádza PaedDr. Ivana Pančáková z Arteterapeutického ateliéru Zlatá Ipka.

12. DEŇ ARTETRAPIE vo Vranove nad Topľou. Na workshop sú pozvaní všetci bez ohľadu na vek. Termín: piatok 10.3.2030 o 9.30 hod. a 15.00 hod. Prevedú vás: Mgr. Veronika Krajčovičová a Mgr. Monika Frajkorová. Účasť je potrebné potvrdiť sms na telefónne číslo 0914 185 945.

13. DEŇ ARTETERAPIE online, celoslovenské online stretnutie pod názvom Arteterapia spája, nerozdeľuje pozýva ľudí, ktorým epilepsia ovplyvnila život – v rodine, či seba samých. Pozvaní sú aj tí, ktorých zaujíma táto téma. Program bude prechádzať od predstavenia arteterapie, kreatívneho workshopu a diskusie v časovom rodzmedzí 16.30-19:00 hod. Počet miest je obmedzený. Dopredu je potrebné sa registrovať cez dotazník. Prevedie vás Veronika Klára Endrychová.Komentáre nie sú povolené.