Grantový program ARTEMÉTA

Grantový program ARTEMÉTA

Asociácia slovenských arteterapeutov vyhlasuje prvý ročník grantového programu Arteméta, v rámci ktorého si dala za cieľ dostať arteterapiu medzi ľudí a na miesta, kde sa doposiaľ nerealizovala alebo sa objavila len okrajovo. Občianske združenia, neziskové organizácie a jednotlivci arteterapeuti a arteterapeutky, ktorí pracujú so zraniteľnými skupinami, či inými osobami, tak môžu získať grantový príspevok na realizáciu arteterapie.     

Organizácie a jednotlivci môžu požiadať o grant písomným vypracovaním projektu (Žiadosť o grant ARTEMÉTA) do 30. júna 2023, ktoré je potrebné zaslať na mailovú adresu asociacia.arteterapeutov@gmail.com alebo poštou na adresu: Asociácia slovenských arteterapeutov, Špania Dolina 112, 974 01. Prijaté projekty posúdi odborná komisia pozostávajúca z členov a členiek asociácie. Asociácia slovenských arteterapeutov prerozdelí celkovo 900,- eur (t.j. 3 x 300eur) medzi 3 víťazné projekty.

Informácie o výsledkoch a víťazných projektoch budú zverejnené 10. júla 2023 na internetovej stránke www.art-therapy.sk. Víťazné arteterapeutické projekty je potrebné realizovať od júla do decembra 2023.   Predpokladom získania finančnej podpory je kvalitné písomné spracovanie žiadosti o grant, ktorá preukáže kompetentnosť a výsledky doterajšej činnosti predkladateľa. Posudzované budú predovšetkým reálne arteterapeutické ciele s jednotlivcom, či skupinou a ich udržateľnosť, originalita zámeru projektu, skúsenosti arteterapeuta, ako aj finančné využitie pridelených prostriedkov slúžiacich na pokrytie arteterapeutických stretnutí.    

    Asociácia slovenských arteterapeutov verí v zmysel vzájomnej pomoci, a preto  chce svojím grantovým programom podporiť zariadenia a neziskové organizácie, či jednotlivcov v ich originálnych arteterapeutických aktivitách, na ktoré často chýbajú dostatočné finančné prostriedky.

Tím ASA  


Komentáre nie sú povolené.