WORKSHOP ARTETERAPIA

WORKSHOP ARTETERAPIA

Pozývame Vás na workshop ARTETERAPIE, ktorý sa uskutoční  23. júna 2023 od 14h do 20h Banskej Bystrici (Komuce – Komunitné centrum, Robotnícka 12, Banská Bystrica). 

Cieľom worksohopu Arteterapia je inšpirovať sa novými arteterapeutickými technikami a diskusia na tému Arteterapia. Kurz je založený na osobnom zážitku techník aktívnej (produktívnej) arteterapie – použitím konkrétnych tvorivých činností (napr. kresby, maľby, práce s hlinou, poéziou a pod.). Workshop sme pripravili ako doplnok k základnému akreditovanému kurzu Arteterapia. Podmienkou prihlásenia sa je účasť na akreditovanom základnom kurze Arteterapia, ktorý organizovala ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH ARTETERAPEUTOV v minulosti.

Kurz je určený pre: Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti pomáhajúcich profesií – pedagógovia, psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia,  liečební pedagógovia, špeciálni pedagógovia, ktorí pôsobia  vo  verejnej správe, v mimovládnych organizáciách, v cirkevných organizáciách,  v sociálnej oblasti, ale aj životnom prostredí a kultúre, ako aj v oblasti vzdelávania, pri práci s deťmi a mládeže, či v oblasti  ľudských práv a pod.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské I.stupňa (ukončené Bc. vzdelanie), resp. študent v oblasti pomáhajúcich profesií.

Maximálny počet účastníkov: 12

Počet voľných miest: 12

Prihlásiť sa môžete tu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhaV7ZmqKHW4oeSz9Y7X_wz8_lRQoPZgOx6OV1F-KxbMUbrQ/viewform?usp=sf_link

Cena: 60€ (Cena zahŕňa lektorné, organizačné náklady a drobné občerstvenie)

Lektor: Mgr. Peter Trepáč – štatutár ASA, PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. – podpredsedníčka ASA

Vzdelávanie v rozsahu 9 hodín a NIE je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Kontakt: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. 0907 129396, mail: asociacia.arteterapeutov@gmail.com

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za workshop. Následne dostanete mailom aj potvrdenie o účasti na workshope. Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade vašej choroby v čase trvania kurzu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku.


Komentáre nie sú povolené.