Výsledky Grantového programu Arteméta 2023

Výsledky Grantového programu Arteméta 2023

Asociácia slovenských arteterapeutov  oznamuje výsledky  prvého ročníka grantového programu Arteméta 2023. 

Arteméta je grantový projekt, v rámci ktorého si Asociácia slovenských arteterapeutov dala za cieľ dostať arteterapiu medzi ľudí a na miesta, kde sa doposiaľ nerealizovala alebo sa objavila len okrajovo. Občianske združenia, neziskové organizácie a jednotlivci arteterapeuti a arteterapeutky, ktorí pracujú so zraniteľnými skupinami, či inými osobami, tak mohli získať grantový príspevok na realizáciu arteterapie.  

Prijaté projekty posúdila odborná komisia pozostávajúca z členov a členiek asociácie. Asociácia slovenských arteterapeutov prerozdelila celkovo 900,- eur (t.j. 3 x 300eur) medzi 3 víťazné projekty.   

Predpokladom získania finančnej podpory bolo kvalitné písomné spracovanie žiadosti o grant, ktorá preukázala kompetentnosť a výsledky doterajšej činnosti predkladateľa. Posudzované boli predovšetkým reálne arteterapeutické ciele s jednotlivcom, či skupinou a ich udržateľnosť, originalita zámeru projektu, skúsenosti arteterapeuta,  ako aj finančné využitie pridelených prostriedkov slúžiacich na pokrytie arteterapeutických stretnutí.    

Ďakujeme, že ste sa zapojili do grantového programu Asociácie slovenských arteterapeutov n.o, Arteméta.  Na základe podaných žiadosti o poskytnutie grantu Vás informujeme o podporených a nepodporených projektoch.

Veríme, že aj v prípadných nepodporených projektov bude v ďalších grantových programov Asociácie slovenských arteterapeutov  ich žiadosť úspešná! 

Jednotlivcom podporených projektov srdečne gratulujeme!

Podporené projetky:

Názov žiadateľa: Spojená škola internátna Kremnica

Názov projektu: Keď umenie lieči a spája

Názov žiadateľa: Ing. Mgr. Petra Sentivanová

Názov projektu: Arteterapia ako cesta k človeku

Názov žiadateľa: IER Levice s.r.o.

Názov projektu: Farby jesene

Nepodporené projekty:

Názov žiadateľa: Via Artis o.z.

Názov projektu: Otvorené srdce

Názov žiadateľa: Mgr. Monika Bačinská

Názov projektu: Veselé písanie

Názov žiadateľa: Sanare o.z.

Názov projektu: Umením k duševnému zdraviu

Názov žiadateľa: Viera reštart n. o.

Názov projektu: Outdoorová kontaktná arteterapia pri koňoch

Názov žiadateľa: Mrg. Marica Chamulová

Názov projektu: Farby životaAsociácia slovenských arteterapeutov verí v zmysel vzájomnej pomoci, a preto je jej víziou prostredníctvom grantového programu podpora zariadení a neziskových organizácií, či jednotlivcov v ich originálnych arteterapeutických aktivitách, na ktoré často chýbajú dostatočné finančné prostriedky.

Tím ASA  


Komentáre nie sú povolené.