ARTEFESTIVAL 2023

ARTEFESTIVAL 2023

ARTEFESTIVAL

Špania dolina, 16. septembra 2023

Téma: Čo je a čo nie je arteterapia

Asociácia slovenských arteterapeutov (ďalej len „ASA“) vás týmto pozýva na nultý ročník Artefestivalu, ktorý sa uskutoční v krásnom prostredí Španej Doliny, kde má ASA svoje sídlo.

Ambíciou nultého ročníka Artefestivalu je sústrediť arteterapeutov, arteterapeutky a priateľov arteterapie do vzájomnej interakcie na jednom mieste, kde budeme diskutovať k téme Artefestivalu „Čo je a čo nie je arteterapia“. Chceme poskytnúť priestor na otvorenie tejto témy, ktorú považujeme za kľúčovú pre odborný a profesionálny výkon arteterapie v podmienkach Slovenska. Odpovede na otázky budeme hľadať so skúsenými arteterapeutmi, arteterapeutkami, ako aj s odborníčkami z akademickej pôdy.

V rámci programu Artefestivalu nájdete tak diskusiu, ako aj množstvo zaujímavých workshopov v širokom spektre arteterapie, odborné príspevky, arte výstavu, ale aj možnosť kúpiť si súvisiacu literatúru, alebo propagačné materiály ASA, ktorých kúpou môžete prispieť k ďalšiemu rozvoju arteterapie na Slovensku.

Veríme, že Artefestival sa stane podujatím, na ktoré sa budeme každoročne spoločne tešiť, kde prepojíme skúsenosti, pohľady, otázky a odpovede a budeme posúvať arteterapiu na Slovensku stále ďalej v jej profesionalizácii a spoločenskému etablovaniu v rámci pomáhajúcich profesií.

Tešíme sa na vás!

Tím ASA

Vstupenky nebude možné kúpiť na mieste. 

ĎAKUJEME! 

Členovia a členky ASA majú vstup 15 Eur/osoba

Priatelia a nadšenci arteterapie majú vstup 35 Eur/osoba

Prihlásiť sa môžete tu:

Prihlasovanie na Artefestival je uzavreté.

(Prihlasovanie bude spustené od 11. augusta 2023 do 5. septembra 2023 alebo do vypredania vstupeniek. Odpoveď o prihlásení aj s dokladom dostanete do 4 pracovných dní od prihlásenia (prosím skontrolujte si mail prípadne spam, ak Vám potvrdenie a faktúra neprídu do 4 dní, kontaktujte nás prosím na asociacia.arteterapeutov@gmail.com). Program zverejníme čoskoro)

POČET MIEST JE LIMITOVANÝ!

PROGRAM

9.00 – 10.00 Registrácia (Historická škola námestie)

10.00 – 10.20 Otvorenie festivalu (Historická škola námestie)

10.30 – 12.00 Diskusia „Čo je a čo nie je arteterapia“ (v priestoroch Klopačky) Diskusiu povedie Mgr. Eva Ďurišová – podpredsedníčka ASA. Diskutujúci: PhDr. Monika Piliarová, PhD. – riaditeľka Denného centra duševného zdravia v Košiciach, PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. – vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, Mgr. Peter Trepáč – Pedagóg na úseku pedagogických a psychologických činností v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici – Kráľovej, Mgr. Lucia Golisová, PhD. – psychologička v Autistickom centre Andreas.

12.00 – 13.30 Obed

14.00 – 15.30 Prvý blok workshopov (Historická škola námestie, priestory Klopačky)

Workshop 1: Mgr. Andrea Orosová, PhD., Psychiatrická klinika, Košice – Arteterapia u pacientov s pervazívnou poruchou

Workshop 2: Anita Bartos, výtvarníčka – téma „Rešpekt“

Workshop 3: Miroslava Sliacka, fotografka, lektorka – Využívanie fotografie v artefiletike

Workshop 4: Mgr. Róbert Klein, psychológ – Bálintovské skupiny

16.00 – 17.30 Druhý blok workshopov (Historická škola námestie, priestory Klopačky)

Workshop 1: Mgr. Andrea Orosová, PhD., Psychiatrická klinika, Košice – Arteterapia u pacientov s pervazívnou poruchou

Workshop 2: Anita Bartos, výtvarníčka – téma „Rešpekt“

Workshop 3: Miroslava Sliacka, fotografka, lektorka – Využívanie fotografie v artefiletike

Workshop 4: Mgr. Róbert Klein, psychológ – Bálintovské skupiny

18.00 – 18.30 Muzikoterapeutický workshop s Mirom Randuškom

18.30 – 19.00 Záver (Historická škola námestie)

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu vstupenky na Artefestival. Následne dostanete mailom aj potvrdenie. Na Artefestival budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou Artefestivalu. V prípade Vašej choroby v čase trvania Artefestivalu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku.


Komentáre nie sú povolené.