Ako to dopadlo? ARTEFESTIVAL 2023

Ako to dopadlo? ARTEFESTIVAL 2023

Nultý ročník Špania dolina 16. septembra 2023

Ako to dopadlo

10,00. Miestnosť plná ľudí- arteteraputov/arteterapeutiek. Vo vzduchu očakávanie zo všetkých strán. Kocúr na mieste za katedrou.

A potom to začalo – odborná diskusia na tému Artefestivalu „Čo je a čo nie je arteterapia“. Odborníčky/odborníci s dlhoročnou praxou v pomáhajúcich profesiách, v arteterapii a v zdravotníctve zazdieľali svoju profesionálnu skúsenosť, realitu, potreby, očakávania. Odborná verejnosť v publiku kládla otázky posúvajúce diskusiu na túto tému vpred. Viac o konkrétnych výstupoch diskusie sa budete môcť dočítať v ďalšom čísle Artelistov.

Takmer dve hodiny diskusie nám ubehli cválajúcou rýchlosťou.

Čas obeda nám otvoril možnosť občerstviť sa a tiež si pozrieť sprievodný program – Vernisáž Artefestivalu. Diela arteterapeutov aj klientiek a klientov v rámci rôznych cieľových skupín bolo možné si pozrieť v Galérii za Obecným úradom.

A začali nám dva bloky workshopov so skúsenými odborníčkami a odborníkmi s rôznym zameraním v rámci používania arteterapie v psychiatrii, psychoterapie, fotografie, výtvarného umenia a muzikoterapie. Tvorili sme a prežívali proces aj diela, zdieľali sme interpretácie a pomenúvali paralely v procese s klientmi.

V závere sme si všetci spolu vyskúšali interakciu v muzikoterapii, ktorá nás spojila do veľkého kruhu súznenia rytmu a pocitov.

Pri záverečnom vyjadrení v spoločnom kruhu často zaznievalo vyjadrenie pocitu šťastia, radosti, energie a vzájomného prepojenia do jednej komunity ľudí, ktorým záleží na arteterapii, na jej odbornom raste a výkone.

Ďakujeme vám všetkým za krásnu atmosféru, nové inšpirácie v napredovaní a veríme, že túto komunitu budeme naďalej spoločne budovať v prospech klientov a skutočnej arteterapie.

S úctou

Tím ASA


Komentáre nie sú povolené.