Browsed by
Kategória: Aktuality

„Arteterapia nepozná vek“

„Arteterapia nepozná vek“

Milé kolegyne, kolegovia a priaznivci arteterapie. Interdisciplinárny výskumný tím z Norimbergu (Nemecko) požiadal Asociáciu slovenských arteterapeutov, aby sme sa s vami podelili o krátky film (v rámci medzinárodnej kampani arteterapie na podporu desaťročia zdravého starnutia OSN). Výskumný tím DUERER vykonal niekoľko štúdií „Arteterapia nepozná vek“. V rámci vedeckej práce vznikol krátky film „Obraz mysle“ (19 minút). Tento esejistický krátky film sa zaoberá témou arteterapie a individuálnych zdrojov u starších ľudí. „Obraz mysle“ bol prezentovaný na mnohých medzinárodných filmových festivaloch, ako…

Čítať viac Čítať viac

ARTETERAPEUTICKÉ DNI VÝCHODU 2023

ARTETERAPEUTICKÉ DNI VÝCHODU 2023

Drahí priaznivci arteterapie,  Opäť SME TU s chuťou stretnúť sa a zdieľať naše odborné vedomosti a najmä praktické skúsenosti s využitím ARTETERAPIE v oblasti pomáhajúcich profesií.  Pozývame Vás na konferenciu ARTETERAPEUTICKÉ DNI VÝCHODU 2023 20.- 21.októbra 2023   prezenčne vo Východoslovenskej galérii v Košiciach ako aj v ONLINE priestore. Ste srdečne vítaní na stretnutie, kde sa vzájomne inšpirujeme a posilníme v našej práci. Tím Denného centra duševného zdravia v Košiciach  Monika Piliarová 

DAY OF ART THERAPY IN EUROPE 24. 9. 2023

DAY OF ART THERAPY IN EUROPE 24. 9. 2023

Asociácia slovenských arteterapeutov pripravuje v rámci DAY OF ART THERAPY IN EUROPE akreditované vzdelávanie Arteterapia v Banskej Bystrici. Zároveň naša prezidentka prof. Jaroslava Šicková pripravila zaujímavé aktivity v oblasti arteterapie v Portugalsku a na Slovenskej konferencii v Košiciach. Tešíme sa na stretnutie.

Ako to dopadlo? ARTEFESTIVAL 2023

Ako to dopadlo? ARTEFESTIVAL 2023

Nultý ročník Špania dolina 16. septembra 2023 Ako to dopadlo 10,00. Miestnosť plná ľudí- arteteraputov/arteterapeutiek. Vo vzduchu očakávanie zo všetkých strán. Kocúr na mieste za katedrou. A potom to začalo – odborná diskusia na tému Artefestivalu „Čo je a čo nie je arteterapia“. Odborníčky/odborníci s dlhoročnou praxou v pomáhajúcich profesiách, v arteterapii a v zdravotníctve zazdieľali svoju profesionálnu skúsenosť, realitu, potreby, očakávania. Odborná verejnosť v publiku kládla otázky posúvajúce diskusiu na túto tému vpred. Viac o konkrétnych výstupoch diskusie sa budete môcť dočítať v ďalšom čísle Artelistov. Takmer dve…

Čítať viac Čítať viac

ARTEFESTIVAL 2023

ARTEFESTIVAL 2023

ARTEFESTIVAL Špania dolina, 16. septembra 2023 Téma: Čo je a čo nie je arteterapia Asociácia slovenských arteterapeutov (ďalej len „ASA“) vás týmto pozýva na nultý ročník Artefestivalu, ktorý sa uskutoční v krásnom prostredí Španej Doliny, kde má ASA svoje sídlo. Ambíciou nultého ročníka Artefestivalu je sústrediť arteterapeutov, arteterapeutky a priateľov arteterapie do vzájomnej interakcie na jednom mieste, kde budeme diskutovať k téme Artefestivalu „Čo je a čo nie je arteterapia“. Chceme poskytnúť priestor na otvorenie tejto témy, ktorú považujeme za kľúčovú pre odborný a profesionálny…

Čítať viac Čítať viac

Výsledky Grantového programu Arteméta 2023

Výsledky Grantového programu Arteméta 2023

Asociácia slovenských arteterapeutov  oznamuje výsledky  prvého ročníka grantového programu Arteméta 2023.  Arteméta je grantový projekt, v rámci ktorého si Asociácia slovenských arteterapeutov dala za cieľ dostať arteterapiu medzi ľudí a na miesta, kde sa doposiaľ nerealizovala alebo sa objavila len okrajovo. Občianske združenia, neziskové organizácie a jednotlivci arteterapeuti a arteterapeutky, ktorí pracujú so zraniteľnými skupinami, či inými osobami, tak mohli získať grantový príspevok na realizáciu arteterapie.   Prijaté projekty posúdila odborná komisia pozostávajúca z členov a členiek asociácie. Asociácia slovenských arteterapeutov prerozdelila celkovo 900,- eur (t.j. 3 x 300eur)…

Čítať viac Čítať viac

WORKSHOP ARTETERAPIA

WORKSHOP ARTETERAPIA

Pozývame Vás na workshop ARTETERAPIE, ktorý sa uskutoční  23. júna 2023 od 14h do 20h v Banskej Bystrici (Komuce – Komunitné centrum, Robotnícka 12, Banská Bystrica).  Cieľom worksohopu Arteterapia je inšpirovať sa novými arteterapeutickými technikami a diskusia na tému Arteterapia. Kurz je založený na osobnom zážitku techník aktívnej (produktívnej) arteterapie – použitím konkrétnych tvorivých činností (napr. kresby, maľby, práce s hlinou, poéziou a pod.). Workshop sme pripravili ako doplnok k základnému akreditovanému kurzu Arteterapia. Podmienkou prihlásenia sa je účasť na akreditovanom základnom kurze Arteterapia, ktorý organizovala ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH ARTETERAPEUTOV…

Čítať viac Čítať viac

Grantový program ARTEMÉTA

Grantový program ARTEMÉTA

Asociácia slovenských arteterapeutov vyhlasuje prvý ročník grantového programu Arteméta, v rámci ktorého si dala za cieľ dostať arteterapiu medzi ľudí a na miesta, kde sa doposiaľ nerealizovala alebo sa objavila len okrajovo. Občianske združenia, neziskové organizácie a jednotlivci arteterapeuti a arteterapeutky, ktorí pracujú so zraniteľnými skupinami, či inými osobami, tak môžu získať grantový príspevok na realizáciu arteterapie.      Organizácie a jednotlivci môžu požiadať o grant písomným vypracovaním projektu (Žiadosť o grant ARTEMÉTA) do 30. júna 2023, ktoré je potrebné zaslať na mailovú adresu asociacia.arteterapeutov@gmail.com alebo poštou na adresu: Asociácia…

Čítať viac Čítať viac

Program – Deň arteterapie

Program – Deň arteterapie

8. marec 2023 Deň arteterapie napomáha k rozvoju arteterapie na Slovensku. Veríme, že aj tento rok zažijete arteterapeutický proces v praxi, nadobudnete nové pohľady a poznatky v oblasti arteterapie. Naši kolegovia – arteteapeuti a arteterapeutky vám prostredníctvom workshopov, prednášok a rôznych aktivít budú približovať ARTETERAPIU počas celého týždňa. Tešíme sa na stretutie s vami. Tím Asociácie slovenských arteterapeutov. PROGRAM: Rozprávanie prof. J. Šickovej – Fabrici „Na sútoku Hudson river a Dunaja“. Rozprávanie je venované začiatkom arteterapie na Slovesnku a pamiatke…

Čítať viac Čítať viac

8. marec 2023 – Deň ARTETERAPIE

8. marec 2023 – Deň ARTETERAPIE

Deň arteterapie bol vyhlásený Asociáciou slovenských arteterapeutov na konferencii Svetlo a tieň – arteterapia v procese socializácie dňa 9.12.2017, ktorá sa konala na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výber termínu pre tohoročný Deň arteterapie nie je náhodný, ale spája sa už so šiestym výročím vzniku Asociácie slovenských arteterapeutov. Hlavná myšlienka a cieľ Dňa arteterapie priamo korešponduje so stanovami asociácie. Deň arteterapie napomáha rozvoju arteterapie na Slovensku a jeho cieľom je: zažiť arteterapeutický proces a jeho využitie v…

Čítať viac Čítať viac