Umelecká reflexia ako liečba jednotlivca, skupiny, spoločnosti

Umelecká reflexia ako liečba jednotlivca, skupiny, spoločnosti

Slovenská Arteterapeutická Asociácia Katedra výtvarnej výchovy a Ateliér arteterapie PdFUK v Bratislave Inštitút vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra therapeutica Vás srdečne pozýva na medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu* Umelecká reflexia ako liečba jednotlivca, skUpiny, spoločnosti * venovanú pamiatke Edith Kramer a 15. výročiu založenia OZ Terra therapeutica 13. 6. 2015 pedagogická fakulta Uk Šoltésova 4, bratislava Odborný garant konferencie: Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrci, akad. soch., PhD Po skončení konferencie pozývame všetkých členov SAA na: valné zhromaždenie slovenskej arteterapeuticej asociácie. Program VZ…

Čítať viac Čítať viac

Inštitút vzdelávania v arteterapii pri

Inštitút vzdelávania v arteterapii pri

Inštitút vzdelávania v arteterapii pri  OZ  Terra Therapeutica     ponúka záujemcom z radov psychológov, arteterapeutov, zdravotníkov, liečebných a špeciálnych pedagógov a iných príslušníkov pomáhajúcich profesii arteterapeutické workshopy na témy:     Arteterapia v krízovej intervencii Supervízia v arteterapii    

Pozvánka na obhajoby záverečných prác

Pozvánka na obhajoby záverečných prác

Pozvánka na obhajoby záverečných prác študentov Inštitútu vzdelávania v arteterapi : pozvanka Inštitút vzdelávania v arteterapii Vás srdečne pozýva na prezentáciu záverečných prác študentov arteterapie, ktorá sa uskutoční v budove Cirkvi bratskej na Cukrovej 4 v Bratislave v piatok 13. decembra 2013 na 1. poschodí v čase od 13,00-19,00 V prípade Vášho záujmu, prosíme potvrďte svoju účasť na adresu jaroslavasickova @gmail.com alebo na č. 0903 817 795   Zoznam záverečných prác ročník 2012/13 1. Mária Janáková: Intervencia umením- arteterapia -reflexie…

Čítať viac Čítať viac

Art brut na Slovensku – výstava

Art brut na Slovensku – výstava

Art brut na Slovensku – výstava 26.09.2013 22:37 Výstava a projekt Art brut na Slovensku v bratislavskej Galérii 19 (od 26.9. do 24. 11. 2013) je pokračovaním, logickým vyústením niekoľkoročnej práce viacerých organizačných zložiek Ligy za duševné zdravie, najmä Galérie Nezábudka, jej  arteterapeutického ateliéru, ale aj občianskeho združenia Duševné zdravie detí pri Klinike detskej psychiatrie.  Art brut je tvorba neškolených autorov, často ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou. Vyviera z autentickej, vnútornej potreby tvoriť, je zbavené vedomej štylizácie a kalkulácií. Výtvarník Jean Dubuffet ho…

Čítať viac Čítať viac