Seminár Umenie liečiť umením

Seminár Umenie liečiť umením

prihláška na odborný seminár (160 kB) Pozvánka na stiahnutie: POZVÁNKA A PROGRAM (426 kB)   odborný arteterapeutický seminár a zážitkové workshopy UMENIE  LIEČIŤ  UMENÍM garantka: prof. PaedDr. Jaroslava Šicková – Fabrici, akad. soch., PhD.

8.3.2018 Deň arteterapie – idea spájajúca arteterapeutov na Slovensku

8.3.2018 Deň arteterapie – idea spájajúca arteterapeutov na Slovensku

Deň arteterapie – idea spájajúca arteterapeutov na Slovensku Deň arteterapie bol vyhlásený Asociáciou slovenských arteterapeutov na konferencii Svetlo a tieň – arteterapia v procese socializácie dňa 9.12.2017, ktorá sa konala na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výber termínu pre tohoročný Deň arteterapie nebol náhodný, ale spája sa s prvým výročím vzniku Asociácie slovenských arteterapeutov, nakoľko hlavná myšlienka, resp. cieľ Dňa arteterapie priamo korešponduje so stanovami asociácie. Deň arteterapie má napomôcť k rozvoju arteterapie na Slovensku, ktorého cieľom…

Čítať viac Čítať viac

Konferencia predstavujúca súčasnú slovenskú arteterapiu

Konferencia predstavujúca súčasnú slovenskú arteterapiu

Názov konferencie: Svetlo a tieň – arteterapia v procese socializácie prihláška na konferenciu.pdf (177 kB) prihláška na konferenciu.doc (169 kB) Cieľová skupina:  arteterapeuti, umelci, sociálni pracovníci, pedagógovia, psychológia, ale aj príslušníci iných pomáhajúcich profesií. Ciele konferencie: vytvorenie priestoru pre odbornú diskusiu a výmenu praktických skúsenosti z oblasti arteterapie, definovanie vzdelávacích štandardov a kompetencií arteterapeutov a arteterapeutiek pri práci s deťmi a mládežou, dospelými a seniormi, posilnenie pozície arteterapie na Slovensku. Termín poslania záväznej prihlášky: 30. 11. 2017 Základný účastnícky poplatok: 35 €…

Čítať viac Čítať viac

Tvorba grafickej prózy – víkendový kurz kresby komiksu.

Tvorba grafickej prózy – víkendový kurz kresby komiksu.

Názov kurzu: Základný kurz tvorby komiksu Cieľová skupina: výtvarníci, ale aj priaznivci ilustrácii a komiksovej tvorby.  Obsahová náplň kurzu: účastník sa naučí navrhnúť a vytvoriť komiksovú postavu s jej vlastnými črtami a emóciami. Počas kurzu sa absolvent oboznámi aj s tvorbou komiksového scenára.  Cena kurzu: 135,- EUR (poplatok sa hradí vopred). V cene kurzu  je započítaná strava a ubytovanie v priebehu celého víkendového pobytu  plus materiál. Termín kurzu: 20.10. –  22.10.2017. Čas: od piatka 18:00 do nedele 13:00. Miesto konania: Penzión Klopačka, Špania Dolina, okr. Banská Bystrica Prihlásiť sa môžete…

Čítať viac Čítať viac

Presahy arteterapie – jednodňový arteterapeutický workshop.

Presahy arteterapie – jednodňový arteterapeutický workshop.

Názov workshopu: Arteterapia vo fotografii Cieľová skupina: workshop je určený pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o umenie a expresívne terapie, nevynímajúc zamestnancov v pomáhajúcich profesiách. Obsahová náplň workshopu: absolvovaním arteterapeutického workshopu by mal účastník získať vedomosti a zručnosti umožňujúce pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť  arteterapeutické stretnutie v rámci obdobnej terapeutickej skupiny, pri práci s klientmi, ktorých je pomerne zložité zapojiť do konvenčnej individuálnej, či skupinovej arteterapie.  Cena workshopu: 50,- EUR (poplatok sa hradí vopred). V cene workshopu  je zahrnutá strava (obed,  večera)  a materiál. Vlastné pomôcky: fotoaparát s príslušným USB káblom…

Čítať viac Čítať viac

Umelecká reflexia ako liečba jednotlivca, skupiny, spoločnosti

Umelecká reflexia ako liečba jednotlivca, skupiny, spoločnosti

Slovenská Arteterapeutická Asociácia Katedra výtvarnej výchovy a Ateliér arteterapie PdFUK v Bratislave Inštitút vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra therapeutica Vás srdečne pozýva na medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu* Umelecká reflexia ako liečba jednotlivca, skUpiny, spoločnosti * venovanú pamiatke Edith Kramer a 15. výročiu založenia OZ Terra therapeutica 13. 6. 2015 pedagogická fakulta Uk Šoltésova 4, bratislava Odborný garant konferencie: Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrci, akad. soch., PhD Po skončení konferencie pozývame všetkých členov SAA na: valné zhromaždenie slovenskej arteterapeuticej asociácie. Program VZ…

Čítať viac Čítať viac

Inštitút vzdelávania v arteterapii pri

Inštitút vzdelávania v arteterapii pri

Inštitút vzdelávania v arteterapii pri  OZ  Terra Therapeutica     ponúka záujemcom z radov psychológov, arteterapeutov, zdravotníkov, liečebných a špeciálnych pedagógov a iných príslušníkov pomáhajúcich profesii arteterapeutické workshopy na témy:     Arteterapia v krízovej intervencii Supervízia v arteterapii