ARTE plenér

ARTE plenér

Plenér naplnil naše predstavy a očakávania  a prinášame spätné väzby od účastníčok: „Zážitkov plná,  sedím tuná, unavená spokojne driemem,  nepotrebujem nič už ani brvou nehnem, nechcem si vymýšľať čo zlepšovať čo nepáčilo sa mi, keď jediné čo naozaj chcem je: povedať ti ďakujem. „ „ARTE plenér bol dobrodružstvo, nové neznáme miesto ktoré sa ukázalo byť nádherným.“ „Pre mňa to boli nenahraditeľné chvíle pretože žijeme v dobe úprimnej chvály a neopodstatnenej kritiky. Tu bolo naozaj cítiť veľkú radosť a žičlivosť“. „Pre mňa to bol…

Čítať viac Čítať viac

Pohľadnica z Prahy

Pohľadnica z Prahy

STORY BY MARKUS: Bylo nebylo…. 28. – 29.6 2019 sa v Prahe konala veľká medzinárodná konferencia expresívnych terapií SPACE FOR ART THERAPIES IV. téma RESPEKT A DOTEK. Zišli sa dramaterapeuti, muzikoterapeuti, arteterapeuti a terapeuti tanečno-pohyboví. Bola hudba, tanec, tvorili sa rozprávky. Tvorilo sa z hliny, farbami, slovami i telom samým. Na scénu prichádzali emócie, príbehy, zážitky i vízie. Dotkli sa nás nové priateľstvá, rešpektovala sa osobitosť. Odnášame si v srdci DOTYK a REŠPEKT k schopnostiam a prežívaniu iných. Lenka a…

Čítať viac Čítať viac

Kurz Arteterapie a artefiletiky

Kurz Arteterapie a artefiletiky

„Ó, jak blažený by byli lidé, kdyby chápali, že všechno, co by je mohlo učinit blaženými, je v nich, a kdyby toho uměli využívat k dosažení svých cílů, totiž, aby každý chtěl, mohl a uměl být svůj a radovat se z toho, co máme“. J.A.Komenský Skúsený lektor RNDr. Roman Vančura nás previedol technikami artefiletiky a arteterapie, vysvetlil rozdiely a zoznámil nás so štruktúrou artefiletickej hodiny. Poskytol nám námety na prácu s rôznymi technikami v skupine. Tvorenie je ako cesta, ktorá nás vedie do nášho vnútorného sveta, kde…

Čítať viac Čítať viac

Ako prebiehal deň arteterapie 2019

Ako prebiehal deň arteterapie 2019

Deň arteterapie v Trnave V Ateliéri „Som Doma“ sme mali „Improvizáciu v pohybe“. Stali sme sa predmetmi, situáciami, emóciami, hýbali sme nimi a oni sa hýbali v nás. Tvorili sme, stvárňovali, kreslili, modelovali a  o tom všetkom sme diskutovali, interpretovali a pozerali sa na diela v rôznych svetlách, farbách, uhloch. Noví ľudia a informácie, skvelá atmosféra, vášeň aj pokoj, to všetko sme zažili. Ďakujeme tým, ktorí boli s nami, zdieľali seba a vnímali zdieľanie iných. Deň arteterapie v Banskej Bystrici Katedra…

Čítať viac Čítať viac

Akreditovaný kurz Arteterapie a Artifiletiky 14.-15.6.2019 v Trnave

Akreditovaný kurz Arteterapie a Artifiletiky 14.-15.6.2019 v Trnave

Pozývame Vás na akretitovaný kurz arteterapie a Artifiletiky, ktorý sa uskutoční v termíne od 14.-15.6.2019 v Trnave v Ateléri „SOM DOMA“. Cieľom kurzu je zoznámiť sa s technikami artefiletiky a arteterapie, ponúknuť námety k práci s jednotlivci i skupinami, na vlastnej skúsenosti získať a rozvíjať schopnosti v oblasti artefiletiky a arteterapie pri práci s deťmi i s dospelými, vrátane prevencie tzv. syndrómu vyhorenia.

Deň arteterapie – 8. marec 2019

Deň arteterapie – 8. marec 2019

Deň arteterapie bol vyhlásený Asociáciou slovenských arteterapeutov na konferencii Svetlo a tieň – arteterapia v procese socializácie (2017), ktorá sa konala na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výber termínu pre Deň arteterapie nie je náhodný, ale spája sa s druhým výročím vzniku Asociácie slovenských arteterapeutov, nakoľko hlavná myšlienka a cieľ Dňa arteterapie priamo korešponduje so stanovami asociácie. Deň arteterapie pomáha k rozvoju arteterapie na Slovensku a jeho cieľom je: zažiť arteterapeutický proces a jeho využitie…

Čítať viac Čítať viac

Arteterapeutický projekt podporený z grantového programu Nadácie VÚB pre Nádej s podtitulom Umenie lieči a Dotyk lieči 2018

Arteterapeutický projekt podporený z grantového programu Nadácie VÚB pre Nádej s podtitulom Umenie lieči a Dotyk lieči 2018

Názov projektu: Umenie liečiť umením alebo umenie byť človekom  Cieľová skupina: odsúdení s mentálnym postihnutím, duševným ochorením, poruchou osobnosti,  s problémami s adaptáciou na podmienky výkonu trestu alebo inými závažnými psychickými problémami vyžadujúcimi špecializované zaobchádzanie vo výkone trestu odňatia slobody. Obsahová náplň projektu: arteterapia s odsúdenými je realizovaná prostredníctvom jedinečného arteterapeutického zošita (prispôsobeného pre prácu s výrazne narušeným odsúdeným), zjednodušene Arte zošita, vytvoreného Mgr. Petrom Trepáčom.  Arte zošit je výhradne zameraný na tematickú kresbu. Obsahuje šestnásť tém, čo prestavuje aj…

Čítať viac Čítať viac

Seminár Umenie liečiť umením

Seminár Umenie liečiť umením

prihláška na odborný seminár (160 kB) Pozvánka na stiahnutie: POZVÁNKA A PROGRAM (426 kB)   odborný arteterapeutický seminár a zážitkové workshopy UMENIE  LIEČIŤ  UMENÍM garantka: prof. PaedDr. Jaroslava Šicková – Fabrici, akad. soch., PhD.

8.3.2018 Deň arteterapie – idea spájajúca arteterapeutov na Slovensku

8.3.2018 Deň arteterapie – idea spájajúca arteterapeutov na Slovensku

Deň arteterapie – idea spájajúca arteterapeutov na Slovensku Deň arteterapie bol vyhlásený Asociáciou slovenských arteterapeutov na konferencii Svetlo a tieň – arteterapia v procese socializácie dňa 9.12.2017, ktorá sa konala na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výber termínu pre tohoročný Deň arteterapie nebol náhodný, ale spája sa s prvým výročím vzniku Asociácie slovenských arteterapeutov, nakoľko hlavná myšlienka, resp. cieľ Dňa arteterapie priamo korešponduje so stanovami asociácie. Deň arteterapie má napomôcť k rozvoju arteterapie na Slovensku, ktorého cieľom…

Čítať viac Čítať viac